Menu

Cena profesora Michala Mejstříka pro absolventa ŠAVŠ Ing. Lukáše Kubálka

28.11.2022

Absolvent studijního programu Ekonomika a management, specializace Finance v mezinárodním podnikání, Ing. Lukáš Kubálek se umístil na druhém místě v Ceně profesora Michala Mejstříka.

Ing. Lukáš Kubálek ocenění získal s diplomovou prací Implementace algoritmické obchodní strategie, ve které se podrobněji zabýval zkoumáním problematiky algoritmického obchodování na kapitálovém trhu z pohledu individuálního investora.  Vedoucím práce oceněného absolventa ŠKODA AUTO Vysoké školy byl doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA, člen Katedry financí a účetnictví a oponentem Mgr. Pavel Neset, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomie a práva.

 „Velice si vážím ocenění, které jsem za svou diplomovou práci získal. Když jsem na ŠKODA AUTO Vysoké škole začínal studovat v oboru financí, netušil jsem, že ho zakončím tímto způsobem. Slavnostní předávání cen, které proběhlo v Obecním domě v Praze, pro mě bylo nezapomenutelným zážitkem, kdy jsem měl tu možnost stát na pódiu vedle předních zástupců finančních institucí,“ dodává Ing. Lukáš Kubálek ke svému ocenění.

Cena profesora Michala Mejstříka, předního českého ekonoma a zakladatele Institutu ekonomických studií na Karlově Univerzitě, je udělována za mimořádně přínosnou diplomovou práci v oboru financí a získávají ji autorky či autoři diplomových prací obhájených v předem určeném období na vysoké škole v České republice v oboru ekonomie či v některém souvisejícím oboru a udílena je od roku 2021.

IMG_8184.JPG
IMG_1854.jpg
IMG_8177.JPG
IMG_8158.JPG