Menu

Projektový týden v rámci 1. části projektu Sustainable Transportation se uskutečnil ve Finsku

28.11.2022

Intenzivní projektový týden proběhl na jedné z partnerských univerzit projektu, kterou je finská Seinäjoki University of Applied Sciences. 

V rámci projektového týdne se tématu Udržitelného Aftersales v automotive průmyslu (údržba, opravy automobilů a cirkulární ekonomika) věnovalo 6 týmu složených z 24 studentů ze 4 účastněných zemí, kterými jsou Česko, Finsko, Belgie a Německo. Studentské týmy se v tomto projektovém týdnu věnovaly návrhu aktivit v připravovaném předmětu zaměřeném na udržitelnost v dopravě. Výsledky studentských týmů byly následně zúčastněnými akademiky zapracovány jako základ pro návrh připravovaného předmětu, který je již v současné chvíli pilotně aplikován na finské univerzitě. Tým studentů ze ŠKODA AUTO Vysoké školy výsledky své týdenní intenzivní práce následně také prezentoval zástupcům společnosti Škoda Auto a.s.

Bc. David Křupka, student 1. ročníku navazujícího magisterského studia ŠAVŠ, ke své účasti ve Finsku a následné prezentaci ve společnosti ŠA dodává: „V rámci projektového týdne ve finském Seinäjoki jsme toho viděli a zažili opravdu hodně. Každý tým navštívil několik místních firem spojených s automobilovým průmyslem a ty nám předaly mnoho zajímavých informací k tématu Udržitelného Aftersales. Celý týden jsme zároveň pracovali v mezinárodních týmech, ve kterých jsme museli spolupracovat na získávání nových poznatků a zpracování výstupů, které by mohli napomoct při tvorbě připravovaného předmětu na toto téma. Vzájemná spolupráce v jednotlivých týmech byla velice obohacující, jelikož každá zúčastněná univerzita je svým zaměřením v oblasti studijních oborů jiná. Po návratu do České republiky jsme získané poznatky a výstupy z celého projektu prezentovali vedení oblasti Aftersales ve Škoda Auto a.s. Celé této oblasti také patří naše poděkování, jelikož nám pomohli získat velké množství informací z oblasti poprodeje a také připravit se na celý projekt.“

Jako nezapomenutelnou zkušenost a velkou výzvu, vnímá svoji účast na projektovém týdnu ve Finsku Dominik Hercík, student 3. ročníku bakalářského studia: „Celý projekt Sustainable Transportation byl nezapomenutelná zkušenost a zároveň velká výzva. Kromě prohloubení našich znalostí z oblasti udržitelné mobility bylo skvělé mít možnost setkat se s vedoucími ze Škoda Auto a. s., včetně vedoucího celého After Sales – Ing. Stanislava Pekaře. Přímo ve Finsku jsme si vyzkoušeli spolupráci v mezinárodních týmech a prezentaci našich výsledků před velkou skupinou lidí. Kromě univerzity samotné, jsme se v rámci exkurze dostali do jedné z poboček servisů osobních aut, ESS Autotalo, kde nám byl vysvětlený celý proces provedení servisu. Kromě této pobočky jsme navštívili i automobilovou laboratoř přímo na univerzitě, kde jsme si vyzkoušeli provést diagnostiku automobilu Audi včetně simulace objednání náhradních dílů a opravy nahlášené závady. Za mě osobně bylo velmi zajímavé poznat se se spoustou nových lidí, zlepšit své schopnosti komunikace v angličtině a poznat novou zemi včetně kultury v ní,“ říká ke své zkušenosti Dominik.

Projekt Sustainable Transportation je rozdělen do 3 částí. První část je nyní odprezentována a aktuálně probíhají přípravy druhé fáze zaměřené na Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management. Setkání řešitelského týmu k této části projektu pak proběhne v termínu od 27. do 31. 3. 2023 na půdě ŠKODA AUTO Vysoké školy v Mladé Boleslavi. Řešitelský tým bude složený celkem ze šesti studentů z každé zúčastněné země doplněný o tři zástupce akademické obce z Belgie, pěti zástupci z Finska a jednoho zástupce z Německa. Takto složený tým bude také doplněn o studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy, kde také proběhne v průběhu měsíce prosince 2022 výběrové řízení.

Více o projektu:

Sustainable Transportation-SusTrans je mezinárodní výzkumný projekt realizovaný za podpory programu Erasmus+ ve spolupráci s finskou Seinäjoki University of Applied Sciences, německou Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg a belgickou univerzitou Thomas More Mechelen-antwerp. Projekt je zaměřen na téma udržitelnosti v dopravě a jeho cílem je zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání.

Image.4.jpeg
finsko.jpg
Image.1.jpeg
Image.2.jpeg