Menu

Červnové promoce na ŠAVŠ

04.07.2023

V kostele sv. Bonaventury se konaly promoce absolventů Škoda Auto Vysoké školy

Slavnostní ceremoniál, na kterém jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy, se na Škoda Auto Vysoké školy uskutečnil ve čtvrtek 29. června v dopoledních hodinách. Promoce se již tradičně v odehrávaly v kostele sv. Bonaventury za přítomnosti rodinných příslušníků a přátel oceněných absolventů.

„Studium na Škoda Auto Vysoké škole letos celkově úspěšně zakončilo rekordní množství absolventů. Já i moji kolegové absolventům přejeme, aby se jim v profesním i osobním životě dařilo tak, jak si představují a plánují, a aby jim znalosti a dovednosti získané studiem k jejich úspěšné životní dráze vždy dobře pomáhaly,“ uvádí rektor Škoda Auto Vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

V tomto červnovém promočním ceremoniálu si své diplomy na převzalo 35 absolventů bakalářského studia a 25 absolventů magisterského studia. 

Čerstvá držitelka titulu Bc. Markéta Dvorská, ke svému studiu na ŠAVŠ dodává: „Na Škoda Auto Vysoké škole jsem úspěšně dostudovala program Ekonomika a management se zaměřením na řízení lidských zdrojů. Studium pro mě bylo velice přínosné díky úzkému propojení teoretické výuky s praxí. Získané znalosti mi pomáhají v mé pracovní kariéře. Svou povinnou praxi jsem vykonávala v oblasti Nákupu ve Škoda Auto, kde i nadále pokračuje moje pracovní cesta, a to již na plný úvazek. Z tohoto důvodu budu studovat navazují magisterské studium v kombinované formě, a to konkrétně specializaci řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí, která ještě víc prohloubí mé znalosti.“

Všem absolventům patří velká gratulace!

340A1369.jpg
340A1492.jpg
340A1498.jpg
340A1543.jpg
340A1561.jpg
340A1622.jpg
340A1628.jpg
340A1657.jpg
340A1669.jpg
340A1740.jpg
340A1762.jpg
340A1763.jpg
340A1800.jpg
340A1809.jpg
340A1818.jpg
340A1833.jpg
340A1980.jpg
340A1985.jpg
340A1988.jpg
340A2005.jpg