Menu

Nový technický kampus ŠAVŠ Na Hejdovce se stále rozvíjí

30.06.2023

Ve čtvrtek 29. června 2023 se ve Výrobně-logistické laboratoři uskutečnil workshop se zaměřením na nové možnosti rozvoje laboratoří. Mezi zásadní požadavky správného směru rozvoje patří nejenom vytrvalá snaha posouvat hranice moderní a atraktivní výuky, ale také potřeba vybudovat moderní základnu pro řešení výzkumných projektů.

V rámci této akce představila zástupkyně společnosti Excellence Partner – manufactus GmbH Venuše Dolejšová koncept E-kanbanu pro řízení celostních logistických toků v dodavatelském řetězci včetně integrace dalších technologií z rodiny Smart factory IKS jako například Smart Glove, GPS track, SSW sensors, Pick-to-light, PLC data collection.

Workshopu se zúčastnil také zástupce společnosti AYES s.r.o. Lukáš Chamrad, který představil technologie několika typů chytrých brýlí, rozšířenou a asistovanou realitu, vision picking, vzdálenou podporu, pracovní postupy nebo například vizualizaci 3D dat.

Inspirativního setkání se za Škoda Auto Vysokou školu zúčastnila kvestorka Ing. Sandra Lacinová, Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP, Ing. David Staš, Ph.D. a Ing. David Holman, Ph.D., kteří věří, že se spolupráce s odborníky a profesionály bude i nadále v této oblasti prohlubovat.

hejdovka_1.jpg
hejdovka.2.jpg