Menu

Ing. Blanka Jarošová z ČSOB ve výuce předmětu Mezinárodní obchodní operace

08.12.2022

Ing. Blanka Jarošová, která je specialistkou na dokumentární akreditivy a dokumentární inkasa v ČSOB byla hostem v předmětu Mezinárodní obchodní operace, který na ŠKODA AUTO Vysoké škole vede Ing. Iveta Němečková, Ph.D., členka Katedry marketingu a managementu.

Studenti magisterského studia měli tak jedinečnou možnost konzultovat řadu pojmů týkajících se dokumentárních akreditivů přímo v průběhu výuky.

„Paní Jarošová si pro nás připravila přednášku z prostředí firmy ČSOB a seznámila nás s fungováním několika věcí. Jako první nás zasvětila do tématu inkas, kde nám představila návod jak vyplnit dokumentární inkaso například pomocí faktury a balícího listu, které se využívá při přepravě zboží. Dále jsme byli seznámeni s dokumentárním akreditivem a co je pro něj typické a jaká je jeho mezinárodní úprava a jaké vykazuje transakce. Dále nám představila druhy akreditivu a jejich použití a následnou ukázku akreditivu. V poslední části jsme si vyzkoušeli porovnání akreditivu a dokumentárního inkasa a měli jsme za úkol zjistit, zda sedí v nich všechny údaje a jestli sedí správnost,“  dodává  Bc. Marek Bělský, který se přednášky účastnil a k účasti odborníků z praxe ve výuce na ŠAVŠ doplňuje: „Přednášky od odborníků ve výuce vnímám velmi pozitivně. Ve většině případů jsou přínosné, protože jsou přímo od lidí z oboru, kteří vždy přinesou nové znalosti a vědomosti a dokážeme se díky nim dozvědět nové informace.“

V rámci výuky se studenti také blíže seznámili i s širším okruhem témat. Jedním z nich byly platební metody a základní pojmy v této oblasti. Důkladněji se věnovali tématu dokumentárního inkasa, jeho použití pro prodávajícího a kupujícího, představeno bylo podrobněji také schéma inkasní transakce. V rámci přednášky pak následně proběhlo cvičení, ve kterém měli studenti provést vydání dokumentů proti zaplacení mezi dvěma institucemi.

Jsem velmi ráda, že si paní Ing. Blanka Jarošová – vedoucí oddělení dokumentárních akreditivů ČSOB – udělala čas a v rámci našeho cvičení, které bylo věnováno platebním podmínkám, seznámila studenty s praktickým postupem při zpracování dokumentárních akreditivů a dokumentárních inkas. Na příkladech z praxe si všichni účastníci cvičení prověřili své teoretické znalosti, které získali na předchozí přednášce, zároveň se seznámili s problémy a chybami, které se v praxi mezi účastníky platebních transakcí často vyskytují. Účast paní inženýrky Jarošové ve výuce tak potvrdila, že znalosti nabyté z výuky mají reálné použití pro firmy působící na zahraničních trzích,“ doplňuje Ing. Iveta Němečková, Ph.D., na jejíž pozvání Blanka Jarošová ve výuce přednášela.