Menu

Nově zvolený Akademický senát ŠAVŠ volil svého předsedu i místopředsedu

08.12.2022

Na programu 1. zasedání nově zvoleného Akademického senátu byla především volba nového předsedy z členů akademické obce a místopředsedy z členů studentů. Předsedou ze zástupců akademiků byl zvolen Mgr. Pavel Neset, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomie a práva, který je také členem Rady pro vnitřní hodnocení ŠAVŠ. Místopředsedou Akademického senátu ze zástupců studentů byl zvolen Bc. Vlastimil Braun.

Na 1. zasedání akademického senátu se mimo jiné projednával návrh zavedení odkrytí rozvrhu studentů akademikům, který byl schválen a nyní je již plně zaveden. Další z bodů se věnoval podnětu k včasnějšímu předkládání organizačních dokumentů školy senátu, aby tak mohl již ve fázi přípravy doplnit své připomínky a posledním bodem zasedání, který se projednával a neměl by být opomenut, je podnět představení senátu a upozornění na jeho otevřenost připomínkám a dotazům, a to i třeba v otázkách nejasností pro nově příchozí studenty 1. ročníku.

„Studenti se na nás mohou obrátit takřka s čímkoli. Mohou za námi přijít, pokud řeší problémy s vyučujícími, pokud mají problém s nějakou částí systému naší školy, která se týká např. rozvrhů, registrace předmětů a podobně.  Obracet se na nás také mohou s návrhy na zlepšení vybavení odpočinkových a chill zón. Pokud jsou požadavky adekvátní a mají smysl, Akademický senát je probere a dle výsledku jednání návrhy a nápady předloží vedení, což má jistě větší váhu, než kdyby to daný student předložil vedení sám,“ upřesňuje práci senátu jeden z jeho členů, Kryštof Müller.

Akademický senát je jedním z akademických orgánů ŠKODA AUTO Vysoké školy. Senát se může také vyjadřovat k významným dokumentům a opatřením týkajícím se činnosti školy. Funkce senátu je poradní vůči rektorovi vysoké školy, který má povinnost se návrhy vzešlými z jednání senátu zabývat.

V současné době má Akademický senát ŠKODA AUTO Vysoké školy 6 členů z akademické obce a 5 členů z řad studentů.

Máte nějaké podněty k řešení? Více o členech senátu naleznete zde