Menu

Konference „25 let soukromého vysokého školství v ČR“ za účasti rektora ŠAVŠ doc. Ing. Pavla Mertíka, CSc.

19.05.2023

V úterý 16. května 2023 pořádala Česká konference rektorů – Komora soukromých vysokých škol pod záštitou guvernéra ČNB konferenci „25 let soukromého vysokého školství v ČR.“

Konference se zúčastnil také rektor Škoda Auto Vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., který ke své účasti a k tématu, kterému se věnoval ve svém příspěvku, dodává: „Soukromé vysoké školy po 25 letech od nabytí účinnosti zákona o vysokých školách, který umožnil jejich zakládání, mají možnost bilancovat, čeho tento sektor českého vysokého školství dosáhl a jako jsou jeho další perspektivy. Já jsem se ve svém vystoupení zaměřil na některé kritické body současné nebo aktuálně projednávané právní úpravy postavení soukromých vysokých škol. Týkají se především dvou důležitých oblastí – přístupu sektoru soukromých vysokých škol k evropským finančním zdrojům a problematice uznávání zahraničního vzdělání pro vysokoškolské studium a používání slova „university“ v anglickojazyčné komunikaci neuniverzitních vysokých škol. Obojí omezuje internacionalizaci v sektoru soukromých vysokých škol a je tak v rozporu se strategickým záměrem MŠMT.“

Na konferenci vystoupili přední zástupci českého terciárního vzdělávání: Radka Wildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT, Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Robert Plaga, předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, Martin Bareš, předseda České konference rektorů, Petr Dvořák, rektor VŠE v Praze a vybraní rektoři pořádajících soukromých vysokých škol.

Tématem konference bylo postavení, význam a přínos soukromých vysokých škol pro český vzdělávací systém ve chvílích bouřlivých diskusí o financování a dalším směřování celého terciárního vzdělávání.