Menu

Konference ICAI 2024 na Škoda Auto Vysoké škole

18.06.2024

Škoda Auto Vysoká škola pořádala III. ročník International Conference on Automotive Industry (ICAI), která si klade za cíl vytvořit prostor pro vědeckou diskusi o ekonomických, právních a technických otázkách současného stavu a vývoje v automobilovém průmyslu jako významnému exportnímu odvětví nejen pro ČR, ale i pro Evropu jako celek.

Na přípravě a organizaci celé akce se podílelo oddělení Vědy a výzkumu Škoda Auto Vysoké školy, které má bohaté zkušenosti s přípravou předchozích ročníků za spolupráce marketingového, studijního a zahraničního oddělení vysoké školy.

Program prvního dne byl zahájen exkurzí do prostor Škoda Muzea a závodu Škoda Auto, ve kterém k nadšení všech účastníků byl umožněn vstup nejenom do klasických prostor, jako je lisovna, ale také do moderní a nové haly na výrobu baterií. Večerní program byl ve znamení večeře s účastníky, kteří dorazili s předstihem. V rámci tohoto dne bylo také podepsáno Memorandum o spolupráci se zástupci Wroclaw University of Economics and Business.

V hlavní konferenční den se v dopoledních hodinách konalo Plenární zasedání.

V dopoledním programu se vystřídalo hned několik řečníků, kteří se ve svých prezentacích věnovali především tématům zaměřeným na význam automobilového průmyslu v současných ekonomikách, problémům tohoto průmyslu spojeným se současným stavem jeho regulace v EU, a to nejenom vzhledem k přechodu k elektromobilitě, kritické závislosti evropského autoprůmyslu na dodávkách surovina a polotovarů z Číny a vynořující se čínské konkurenci na evropském i asijském trhu s automobily.

Své prezentace představili Tommaso Pardi z Université Paris-Saclay / GERPISA, Josef Schwarz z European Commission Representation in Czechia, Petr Knap z EY Czech Republic a Petr Dolejší z ACEA, European Automobile Manufacturers’ Association.            

Jedním z hlavních řečníků byl Tommaso Pardi, ředitel mezinárodní výzkumné sítě Gerpisa se zaměřením na automobilový průmysl a seniorní výzkumník na francouzské Université Paris-Saclay. Tommaso přijal pozvání výzkumného centra zastoupeného Michalem Hrubým v návaznosti na naši účast na loňském výročním kolokviu Gerpisa v Bruselu. Tommasovo zaměření na regulaci a „dokonalou bouři“ na evropském automobilovém trhu a čínskou konkurenci bylo pro tuto příležitost nanejvýš příhodné.

„Krátce před hlavní panelovou diskuzí byly zveřejněny předběžné závěry Evropské komise k navýšení cel dovozů čínských elektromobilů do EU. Letošní ročník konference ICAI tak nemohl nabídnout lépe načasovanou a kvalitními řečníky doplněnou debatu k výhledu evropského automobilového průmyslu,“ říká Michal Hrubý, pracovník Výzkumného centra ŠAVŠ

V odpoledním programu, který se odehrával v odborných sekcích, se vystřídalo větší množství prezentujících, kteří se věnovali především tématům zaměřeným na význam automobilového průmyslu v současných ekonomikách, finanční analýze, globálním hodnotovým řetězcům a produkčním sítím a právním otázkám v automobilovém průmyslu. Prezentovány byly také změny týkající se potřeb zákazníků hodnotových návrhů a distribučních modelů a další témata.

Závěrečný den byl soustředěn do dopoledních hodin, kdy proběhlo tzv. konference closing, které nabídlo prostor garantům a účastníkům jednotlivých tracků ke shrnutí předcházejícího, hlavního dne konference ICAI 2024. Po krátkém zakončení konference v plénu, kde byly rekapitulovány nejzajímavější poznatky, které zazněly v odborných sekcích konference, byl program ukončen společnou cestou do technického vývoje Škoda Auto v Česaně, konktrétně na oddělení pracující s virtuální a rozšířenou realitou.

I vzhledem k tomu, že ŠAVŠ byla na základě pořádání ICAI 2024 předběžně oslovena, zda by neuspořádala v roce 2027 v ČR globální konferenci celé sítě GERPISA, plánujeme na rok 2026 upravit formát ICAI do podoby konference se dvěma plenárními panely/kulatými stoly/ s vybranými domácími a zahraničními řečníky. Konference v této podobě by měla více mířit i na zapojení ŠAVŠ do veřejné diskuse o průmyslových politikách. Zájemcům o práci v odborných sekcích stejně dobře nebo lépe poslouží přímá účast přímo na výroční konferenci GERPISY,“ doplňuje Stanislav Šaroch, garant konference a vedoucí Výzkumného centra ŠAVŠ

V současné chvíli je již tedy organizátory připravována vize pro další ročník této mezinárodní vědecké konference.

Prezentace řečníků naleznete ZDE

Kompletní informace o konferenci IĆAI 2024 naleznete ZDE