Menu

Kurzy pro účastníky z Ukrajiny byly úspěšně ukončeny

30.09.2022

Kurzy pro účastníky z Ukrajiny byly úspěšně ukončeny

ŠKODA AUTO Vysoká škola získala v květnu 2022 finanční podporu v rámci programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 pro projekt Vzdělávací aktivity pro studium a praktický život. Díky finanční podpoře Ministerstva vnitra České republiky mohla ŠKODA AUTO Vysoká škola zorganizovat 5 kurzů pro středoškoláky a dospělé, a tak pomoci rozvinout jazykové znalosti pro snazší integraci do českého prostředí. Kurzy byly zaměřené na přípravu mládeže a dospělých pro studium na středních a vysokých školách a pomoc dospělým pro snazší integraci na trhu práce.

Kurz český jazyk pro učitelky byl zahájen v polovině května. Kurz byl organizován pro dvě skupiny a celkem se ho zúčastnilo 35 studujících. Na začátku kurzu se účastníci kurzu seznamovali se základními gramatickými specifiky českého jazyka, rozšířili si slovní zásobu a začali se orientovat v základních komunikačních situacích.

Kurzu Business Management English (BME) se zúčastnili studenti středních škol. Hlavním cílem kurzu bylo rozvinout dovednosti, které studenti potřebují pro studium v angličtině. Studenti si v rámci kurzu opakovali a dále rozvíjeli slovní zásobu, gramaticko-lexikální struktury, prezentační a argumentační dovednosti. Kurz byl veden vyučujícími z katedry jazykové přípravy a interkulturních kompetencí a katedry marketingu a managementu. Kurzu angličtiny se celkem zúčastnilo 23 studentů.

Kurz český jazyk pro praktický život probíhal ve dvou skupinách, kterých se celkem zúčastnilo 27 zájemců. Tento kurzy navazoval na základní kurzy, které byly organizované v rámci integračních kurzů v Centru pomoci pro uprchlíky.

Kurzy matematiky a fyziky byly rovněž určeny pro středoškolské studenty a kladly si za cíl osvěžit a prohloubit účastníkům vědomosti nabyté při jejich předchozích studiích těchto předmětů. Výuka sestávala z teoretických přednášek, výpočtů i praktických cvičení a pokusů. Kurzu matematiky i fyziky se zúčastnilo 10 studentů.