Menu

Květen - Evropský měsíc diverzity | Rozhovor s Mgr. Emilem Velinovem, Ph.D.

23.09.2021

Květen - Evropský měsíc diverzity | Rozhovor s Mgr. Emilem Velinovem, Ph.D. členem Katedry marketingu a managementu ŠKODA AUTO Vysoké školy

Odkud pochází a jak často se vrací do své rodné země? Jak těžké bylo naučit se český jazyk? Jak komunikuje se studenty, jaké má koníčky a jak vnímá přístup k diverzitě v zemích, které navštívil? To vše se dozvíte v rozhovoru.

Na ŠKODA AUTO Vysoké škole jste členem Katedry marketingu a managementu. Jaké předměty vyučujete?

Na KMM na ŠAVŠ působím od roku 2017. Vyučuji Mezinárodní management a management diverzity na magisterské úrovni a Základy marketingu a marketingové komunikace na bakalářské úrovni. V rámci Erasmus + programu působím za ŠAVŠ v Německu, Polsku, Estonsku, Rusku, kde vyučuji Strategický management, Mezinárodni byznys a management diverzity. Jsem naprosto kosmopolitní učitel.

O českém jazyce se traduje, že je jedním z nejtěžších jazyků. Jak vzpomínáte na svoje začátky, kdy jste se začínal jazyk učit a začínal jste mluvit? Co Vám dělalo největší problém a narážíte dodnes na jazykovou bariéru?

Děkuji za velmi zajímavý dotaz. Přicestoval jsem do ČR v roce 2007 za studiem. Studoval jsem intenzivní přípravný rok v Poděbradech na zámku, kde jsem se učil češtinu pro cizince. Čeština pro mě byla úplně nový jazyk, se kterým jsem se nikdy před tím nesetkal. Neuměl jsem ani ahoj a ani děkuji. Češtinu jsem se naučil velice rychle. Jelikož jsem uměl již 6 dalších jazyků - bulharštinu, srbo-chorvatský jazyk, ruštinu, němčinu, francouzštinu a italštinu, na jazyky mám prostě talent. Samozřejmě jsem se od roku 2007 snažil zlepšovat svůj mluvní projev a gramatiku v češtině, ale i nadále mi dělá občas problém výslovnost H a CH při mluveném projevu a také pády v gramatice.

Květen je Evropským měsícem diverzity. Vaším velkým koníčkem je cestování. Vnímáte rozdíl v přístupu k diverzitě v jiných zemích světa?

Ve svém životě jsem zatím procestoval více než 40 zemí světě a musím konstatovat, že diverzita je vnímána velmi různorodě. Například na východě v postsovětských zemích je diverzita většinou chápána jako gender a věk. Pokud se podíváme na západ, je diverzita vnímaná jako součet charakteristik jako gender, věk, náboženská příslušnost, etnicita, kulturní, sexuální orientace atd. Když to shrnu na západě společnost a byznys zmiňují a aplikují diverzitu, inkluzi a rovnosti v pracovním a soukromém životě mnohem více než na východě. Každopádně diverzita, inkluze a rovnost spojuje lidi a společnost po celém světě.

Vracíte se rád i do své rodné země?

Snažím se jezdit jednou za rok do Bulharska, jelikož tam mám rodiče, příbuzné a kamarády, a to nejen v hlavním městě Sofii, ale skoro v celém Bulharsku. Během období pandemie koronaviru bylo cestování obtížné, ale i přesto jsme s rodinou zvládli v Sofii být. V Bulharsku je úžasná příroda a hory vyšší než Vysoké Tatry na Slovensku, Černé moře, které je moc slané a slavné Údolí růží. Jako dítě jsem strávil celé letní prázdniny u moře a rád na to vzpomínám. 

A jaký jazyk používá Emil Velinov při výuce na ŠAVŠ?