Menu

Květen - Evropský měsíc diverzity | Rozhovor s PhDr. Alemayenu Kumsou

23.09.2021

Odkud Alemayehu Kumsa pochází, kde studoval, jak těžké bylo se naučit jazyk, jakým tématům se věnuje ve výuce a jak vnímá otázku diverzity? Odpovědi naleznete v rozhovoru a krátkém videu.

Odkud pocházíte?

Pocházím z Oromie, federativního státu Etiopie.

Od kdy žijete v České republice?

Do Československa jsem přijel jako student v roce 1985. V současné době žiju v Praze 4, Modřanech. Jsem ženatý a mám dvě děti, dceru a syna.

Na jakých školách jste zde studoval?

Studoval jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,  na Katedře sociologie.

O češtině se říká, že je to těžký jazyk. Bylo pro Vás těžké se tento jazyk naučit?

Každý cizí jazyk má svůj specifický charakter. Čeština má složitou gramatiku se sedmi pády, které dělají cizincům potíže. Ani mně se tyto potíže nevyhnuly.

Od kdy vyučujete na ŠKODA AUTO Vysoké škole a jakým tématům se ve výuce věnujete?

Začal jsem zde učit v roce 2017. Na škole vyučuji předměty jako Sociologický výzkum, Kultura, podnik a management, Social communication, Manažerská psychologie a sociologie, Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu, Sociální komunikace.

Setkáváte se s neporozuměním a vnímáte jazykovou bariéru například v souvislosti s výukou na vysokých školách?

Dnes už ne. Studenti dnes již chápou přednášejícího, jehož mateřský jazyk není čeština a má jinou výslovnost než rodilý mluvčí, na slova začínající např. na ch, di, ni, ti, ž, ř….

Květen je Evropským měsícem diverzity. Jak je podle Vás vnímaná otázka diverzity v českých podmínkách?

Česká republika se od roku 1989 výrazně transformovala. V procesu globalizace je již diverzita akceptovaná, došlo k ekonomickému a sociálnímu propojení. Pro studenty vysokých škol v tomto směru hraje také významnou roli program ERASMUS.

Přednášíte na vysokých školách nejen v České republice, ale i na univerzitách ve světě. Liší se přístup k otázce diverzity?

Přednášel jsem v Polsku, Švédsku, Finsku a na Slovensku a musím konstatovat, že studenti jsou si podobní. Záleží vždy na individuální zvídavosti a také zájmu o dané téma.

Vede podle Vás skutečně k úspěchu vytváření různorodých týmů a respektování osobní i kulturní diverzity?

Ano, to je praktická realita. Pocházíme z různých kultur, máme různé zkušenosti a nápady. Pracovat v mezinárodním týmu je velmi důležité nejen pro osobní rozvoj, ale také pro zkvalitnění spolupráce. Ta napomáhá k rozšíření obzorů a kontextovému pochopení dané problematiky. Pracovat v mezinárodním týmu je jako škola, kde se navzájem členové týmu učí různé kultury a nápady. Proto jsou v současné globalizující době různorodé týmy nutností.

DIVERZITA POHLEDEM ALEMAYEHU KUMSY