Menu

Květen - Evropský měsíc diverzity | Rozhovor se studentem Nguyen Sang Tran Phamem

23.09.2021

Květen - Evropský měsíc diverzity | Rozhovor se studentem ŠKODA AUTO Vysoké školy Nguyen Sang Tran Phamem

Odkud pochází Sangova rodina a kde v současné době žijí? Bylo pro něho těžké se naučit český jazyk? Kdy se rozhodl pro studium ŠAVŠ a kdo jeho rozhodnutí nejvíce ovlivnil? Odpovědi naleznete v rozhovoru a krátkém videu.

Odkud pochází Vaše rodina?

Já a moje rodina pocházíme z Vietnamu.

Jak dlouho žijete v Čechách nebo jste se zde přímo narodil?

V Čechách jsem se narodil, konkrétně v Děčíně. 

Kde v současné době s rodinou žijete?

V současné době bydlím s rodinou v České Lípě, kde žijeme přes 12 let.

O češtině se říká, že je to těžký jazyk. Bylo pro Vás těžké se tento jazyk naučit?

V Čechách jsem se narodil, nebylo pro mě tedy těžké se jazyk naučit, musel jsem se přizpůsobit. Od malička mě hlídali české tety, chodil jsem do školy, kde jsem měl mnoho kamarádů, se kterými jsem se bavil jen česky.

Jste studentem ŠKODA AUTO Vysoké školy. Kdy a proč jste se pro studium u nás rozhodl?

Bylo to někdy na začátku nového roku 2020, kdy jsem se rozhodoval pro vysokou školu. V té době mi hodně pomohla paní učitelka, která učila účetnictví na Obchodní akademii v České Lípě, kde jsem strávil 4 roky svého života. Vyprávěla mi samé klady o ŠAVŠ, že je to velmi prestižní škola, má vysokou úroveň a po vystudování je šance, že Vás přijmou do ŠKODA AUTO.

Setkáváte se s neporozuměním a vnímáte jazykovou bariéru například v souvislosti s vaším vzděláváním?

Pro mě je naučit se jakýkoliv cizí jazyk velice obtížné, ale díky tomu, že jsem se tu narodil, umím dobře česky. Jazykovou bariéru jsem pociťoval v minulosti. Mojí jedinou slabostí ohledně českého jazyka je nedostatečná slovní zásoba.

Květen je Evropským měsícem diverzity. Jak je podle Vás vnímaná otázka diverzity v českých podmínkách?

Česká republika je můj druhý domov. Mám zde mnoho přátel i vzpomínek. Rodiče tu mají rodinný podnik. I když na nás lidé na začátku nekoukali pozitivním pohledem, nyní k nám rádi chodí. Přijali nás a jsme teď jak jedni z nich, jako jedna rodina.

Diverzita pohledem Nguyen Sang Tran Phama