Menu

Logistické certifikáty pro 11 studentů z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy byly předány virtuálně

23.09.2021

Logistické certifikáty pro 11 studentů z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy byly předány virtuálně

Předávání logistických certifikátů, které ŠKODA AUTO Vysoká škola vydává úspěšným studentům a absolventům pod záštitou České logistické asociace, proběhlo tentokrát ve virtuálním prostředí pomocí aplikace MS Teams. Online forma nevzala tomuto slavnostnímu předávání punc výjimečnosti a po celou dobu panovala neformální atmosféra.

Celkem 11 studentům ŠKODA AUTO Vysoké školy byl předán certifikát Candidate European Junior Logistican (cEJlog). Virtuálního předávání se zúčastnil prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy Petr Šulc, Radim Lenort, vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality společně s garantem specializace Janem Fábrym. Za Českou logistickou asociaci byl přítomen Kamil Slavík, předseda Národní certifikační rady a viceprezident ČLA.

„Gratulace novým držitelům a držitelkám certifikátu ECBL, který Evropská logistická asociace uděluje nejlepším studentům akreditovaných vysokých škol se zaměřením studia na logistiku a dodavatelský řetězec. Těším se, že dosažené znalosti získané při studiu a také během pracovních stáží využijí a budou je i nadále úspěšně rozvíjet v praxi ve výrobních a logistických firmách,“ oceňuje studenty Ing. Kamil Slavík.

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy si po splnění předem určených podmínek mohou zažádat o 3 různé logistické certifikáty – Logistický management I a II a certifikát cEJlog. Před požádáním o konkrétní certifikát musí student splnit několik předem určených předmětů v rámci svého studia na vysoké škole.

Právě udělovaný certifikát cEJlog získávají studenti díky akreditaci Evropské logistické asociace, kterou škola získala v roce 2017 jako první vysoká škola v České republice. Obdržení certifikátu cEJlog navíc předchází úspěšné absolvování certifikátu Logistický management II. Nová kvalifikace pak studentům otevírá nové obzory a také cestu pro získání uplatnění na logistických pracovištích po celé Evropě.

„Za posledních deset let zaznamenala výuka logistiky na ŠAVŠ výrazný rozvoj. Vyučujeme předměty společně s Logistikou značky ŠA, v nabídce máme společný předmět s Regensburg University of Applied Sciences, využíváme manažerské hry, výrobně-logistickou laboratoř, zajišťujeme pravidelné přednášky odborníků z praxe, zahraničních univerzitních pracovníků, exkurze jak v ŠA, tak u jejich dodavatelů. To vše zajišťuje našim studentům tu nejvyšší úroveň vzdělání v oblasti průmyslové logistiky, kterou lze v ČR i dalších zemích střední Evropy nalézt,“ dodává vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.