Menu

Mezinárodní logistická konference pohledem studentky Bc. Terezy Machačové

04.05.2023

Studentka Škoda Auto Vysoké školy Bc. Tereza Machačová se zúčastnila Mezinárodní studentské vědecké konference v polské Zieloné Góře, ze které si přivezla 1. místo za prezentaci na téma Location Selection for Logistics Centre using PROMETHEE method.

Přečtěte si, jak sama Tereza Macháčová hodnotí svoji účast na mezinárodní konferenci, jak vnímá svůj úspěch a jakým zážitkem pro ní byl tří denní pobyt v polské Zieloné Góře. 

„V období od 25. 4. do 27. 4. se v Polsku konala již 6. studentská logistická konference, které se účastnily univerzity z Polska, Slovenska a Česka. Každá ze zemí byla tento ročník zastoupena dvěma univerzitami. Konference probíhala již po 4. v univerzitním městě Zielona Góra. Pan prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. mi nabídl příležitost se této konference zúčastnit spolu s mým spolužákem Bc. Jakubem Procházkou. Byli jsme vybráni abychom reprezentovali ŠKODA AUTO Vysokou školu o.p.s. prostřednictvím prezentace našich bakalářských prací. První část konference byla pojata, jako soutěž mezi zahraničními studenty. Je pro mě čest, že se mi podařilo vyhrát s mou bakalářskou prací první místo. Má bakalářská práce se zabývala návrhem vhodného umístění logistického centra pro nový projekt Škoda Auto a.s."

„Konference pro měla byla velmi hezkým zážitkem a přínosnou zkušeností. Celý program tří denní konference byl skvěle organizačně zvládnutý. Musím také ocenit pohostinnost polské univerzity. Konference nebyla pojata jen v profesionálním duchu, ale také byl během ní vytvořen prostor pro vzájemné seznámení a vytvoření přátelských vazeb. Po příjezdu na ubytování jsme byli pozváni na seznamovací večeři se zahraničními studenty a profesory. Díky této večeři se má nervozita hned o trochu snížila. Zjistila jsem, že jsme všichni na stejné lodi. V den konference pro nás polští organizátoři připravili volnočasové aktivity. Ukázali nám nejznámější místa v oblasti. Dopoledne jsme byli navštívit původní německý bunkr, který měl vybudovaný 30 km komplex podzemních tunelů. Poté jsme se přesunuli k soše Ježíše, která je vyšší než v Rio de Janeiro. Následně pro nás byl připraven společný oběd. První část konference, která byla pojata jako soutěž, začala v odpoledních hodinách. Jejím hlavním cílem byla prezentace bakalářských nebo diplomových prací 11 studentů. Hodnotící komise se skládala z 9 profesorů z univerzit, které se konference účastnili. Bylo zajímavé zjistit, čím se mladí lidé zabývají na jiných univerzitách. Kdo, a jak v podstatě tvoří naši budoucnost. Poslední den se konala druhá část konference, kde byly vyhlášeny výsledky. Když jsem při vyhlášení prvního místa uslyšela své jméno, byla jsem nadšená. Tato část byla také zaměřena na diskusi s podnikateli a řediteli firem, kteří podporují tamní polskou univerzitu."

"Konferenci vnímám, jako skvělý prostředek pro podporu vzájemných mezinárodních vztahů. Pro mě, jako pro studenta, je největší odměnou, když je jeho práce oceněna.“

20230427_120615.jpg
20230427_102414.jpg
20230427_120255.jpg
20230426_110935.jpg
20230425_191712.jpg