Menu

Mezinárodní předmět Inovative Trends in International Supply-chain Management sponzorovaný Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou (BTHA) letos již počtvrté!

03.03.2022

922283DA-AC91-4A19-A98C-1706A5E58D54 (1).jpeg

Již čtvrtým rokem se studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy mohli přihlásit na předmět Inovative Trends in International Supply-chain Management, který je vyučován ve spolupráci s naší německou partnerskou technickou univerzitou OTH Regensburg. Předmět je zaměřen na nové trendy v oblasti řízení dodavatelských řetězců, posiluje dovednosti v oblasti týmové mezinárodní spolupráce a dává studentům možnost ještě více nahlédnout do aktuálních problémů, které jsou v dané oblasti řešeny. Garantem předmětu za ŠAVŠ je Ing. David Holman, Ph.D. z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, za OTH Regensburg, prof. Dr. Thomas Liebetruth.

První dva ročníky proběhly za prezenční účasti studentů, minulý rok se díky pandemické situaci přesunul do online prostředí. V letošním roce, který proběhl hybridní formou, tedy částečně prezenčně a částečně online, se do programu za ŠAVŠ zapojilo 9 studentů ze ŠAVŠ a 16 studentů z OTH Regensburg.

Ve dnech 9. – 11. 2. proběhla na ŠAVŠ první část výuky. Na studenty čekal velmi pestrý program plný zajímavých zvaných přednášek, workshopů i online exkurzí.

V online prostředí se studentům představila exkurze inovativních řešení v interní logistice ŠKODA AUTO, kterou vedl náš úspěšný absolvent Ing. Milan Kutáček, který má na starost mimo jiného také implementaci 3D tisku – téma, které studentům, rovněž v krátké prezentaci představil.

Fyzicky i online měli účastnící možnost podívat se pomocí streamování na novou laboratoř Virtuální reality a 3D tisku Katedry strojírenství a elektrotechniky, kterou představil Ing. František Starý, Ph.D. Společně si tak studenti vytiskli malý plastový soudek piva, který následující den využili při simulační hře Beer game. Tu si studenti zahráli nejenom fyzicky v učebně ale díky Ing. Tomáši Malčicovi, Ph.D. i online v aplikaci MA-systém Beer game.

Díky výborným vztahů s naší mateřskou ŠKODA AUTO mohli studenti nahlédnout do aktuálních problémů, se kterými se současné automotive potýká. „Velmi děkuji za podporu výuky kolegům ze ŠKODA AUTO. Zejména pak panu Janu Melicharovi, vedoucímu oddělení Konektivity, e-Mobility a ADAS systému, za inspirativní přednášku na téma Connectivity, Path to Electrifictation – VW Group, Semiconduters, v rámci které představil cestu k elektrifikaci ve VW a problematiku nedostatku chipů v automotive,“oceňuje spolupráci se ŠKODA AUTO Ing. David Holman, Ph.D.

Druhá fáze výuky následně proběhla 16. - 18.2. na OTH Regenburg, kde studenty čekal opět nabytý program plný zvaných přednášek odborníků z praxe, např. Inovativní přístupy ve financování Udržitelných řešení firem, kterou vedl Mgr. Dan Heuer z konzultační firmy Fairventure, Inovativní on-line aplikaci, představenou zástupci logistické firmy Fiege, inovaci v podobě digitalizace a automatické identifikace v oblasti stavebnictví představil dlouholetý přednášející v rámci předmětu Dominik Märkl z firmy OneStop Pro a v neposlední řadě workshop metodologie Design Thinking. V pátek následovaly závěrečné prezentace týmových prácí, v rámci kterých šest týmů připravilo prezentace z oblasti technologických a procesních inovací v řízení mezinárodních dodavatelských řetězců.

Předmět velmi pozitivně hodnotí i účastnící se studenti. „Nejvíce mě zaujala možnost vyjet do zahraničí a porovnat znalosti z oboru logistiky s kolegy z ostatních zemí. Z přednášek mi přišla nejvíce inspirativní ta od vedoucího nákupu ŠA zaměřené na důležitost obchodních vztahů s dodavateli s ohledem na dnešní krizi s čipy. Další velmi zajímavá přednáška byla od jednatele společnosti OneStop Pro, která se zabývá inventarizací, dohledatelností a monitorováním stavebního vybavení,“ dodává student Václav Bulíř.  

V příštím roce se plánuje inovace v podobě mezinárodní výměny zvaných přednášejících z praxe. Těšit se tak můžete opět na skvělý program plný inspirativních přednášek, workshopů a simulačních her v mezinárodním prostředí!

9D9EB32C-8AA8-4100-B811-7D86A54467FF (1).jpeg
F677EF9A-E4FE-48C2-9538-DB80795A7428.jpeg