Menu

ŠAVŠ otevírá novou navazující magisterskou specializaci Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí

10.03.2022

Novou specializaci Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí škola uchazečům otevírá na konci února 2022. Výuka bude zahájena na konci září 2022. Uchazeči si přihlášku mohou podávat již nyní. Určena je všem studentům se zájmem o oblast řízení lidských zdrojů v mezinárodních firmách a aktivní práci s lidmi.

Cílem specializace je připravit absolventa na vykonávání manažerských pozic v oblasti lidských zdrojů. Je postavena na předmětech jako jsou Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí, Sociologie, organizace a leadership, Jazykový management či Management diverzity. V rámci výuky je využívána řada moderních metod a přístupů  jako jsou simulace, demonstrace, případové studie či výuka odborníků z praxe.

„Nejcennějším kapitálem každé organizace jsou lidé. Naše nová specializace Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí studentům představí nové moderní přístupy a metody v oblasti HR. V rámci výuky se setkají s tématy jako jsou sociologická analýza organizací a jejich byrokratických struktur, jazykový management, management diverzity nebo interkulturní management a komunikace,“ popisuje zaměření specializace její garant doc. Karel Pavlica.

Absolventi budou schopni zastávat široké spektrum pracovních pozic na vysoké profesionální úrovni. Naleznou uplatnění jako koordinátoři či manažeři v personálních odděleních mezinárodních i národních firem, manažeři personálních oddělení veřejných organizací a institucí nebo jako profesionální konzultanti ve firmách zabývajících se službami a poradenstvím v oblasti mezinárodního řízení lidských zdrojů. Souhrn znalostí, vědomostí a dovedností jim mimo jiného umožní také zahájení vlastního podnikání zaměřeného na řízení lidských zdrojů a personální poradenství.

Více informací zde: Specializace Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí