Menu

Nákupní certifikáty pro studentky ŠKODA AUTO Vysoké školy

06.10.2022

Karsten Schnake, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO a. s. za oblast Nákupu, předal úspěšným studentkám ŠKODA AUTO Vysoké školy odborné certifikáty z oblasti Nákupu.  Slavnostního předávání ve ŠKODA Muzeu se zúčastnila také kvestorka vysoké školy Ing. Sandra Lacinová a doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

Stát se skutečným odborníkem s praxí v oblasti Nákupu mají možnost studentky a studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy na bakalářském i magisterském stupni studia.  Certifikát Strategic Purchasing Foundations je určený studentům bakalářského stupně a certifikát Advanced Strategic Purchasing pak mohou získat studenti navazujících magisterských programů.

Držitelé odborných certifikátů, které jsou vydávány pod záštitou oblasti Nákupu společnosti ŠKODA AUTO, a.s., mají během studia skvělou příležitost zblízka nahlédnout do nákupní problematiky a procesů v automobilovém průmyslu. Karsten Schnake oceňuje spolupráci firmy s vysokou školou: „Jsem rád, že máme možnost podílet se na vzdělávání mladých talentů s motivací uplatnění v oblasti Nákupu. Je to win win situace pro obě strany. Mladá generace nám do firmy přináší nové svěží inputy, nápady a inovace. Během studijní praxe se studenti mají možnost adaptovat na specifické prostředí automobilového průmyslu, naučit se pružnému a agilnímu přístupu, což jim později ulehčuje vstup do pracovního života. A my jsme rádi, že se úspěšní absolventi ucházejí o uplatnění v naší společnosti.“

V letošním roce se úspěšnými držitelkami odborných certifikátů staly studentky bakalářského studia Daria Botová, Aneta Kéblová a Aneta Lantorová. Aneta Lantorová uvedla: „Certifikát jsem se rozhodla získat, jelikož mi to přišlo zajímavé a jedinečné. Je za mě super, že máme možnost získat něco, co nás bude odlišovat od ostatních. Zároveň jsem se naučila spoustu užitečných věcí a dozvěděla se nové informace. A to nejenom na předmětech, které jsem v rámci certifikátu plnila, ale také při povinné praxi na nákupu a při zpracování bakalářské práce. Získání certifikátu pro mě bylo zábavnou výzvou, která mi přinesla spoustu zkušeností.“

Pro získání certifikátu studentky absolvovaly vybrané předměty z oblasti Nákupu, strávily jednosemestrální odbornou praxi na nákupním oddělení společnosti ŠKODA AUTO a zároveň vypracovaly a úspěšně obhájily závěrečné práce, pro které je nutné zvolit téma z oblasti Nákupu nebo téma s touto oblastí propojené. Práci na téma „Analýza a návrh optimalizace nákupního prostředí pro žadatele Všeobecného nákupu ve Škoda Auto a.s,“ zpracovala Aneta Lantorová. Daria Botová se ve své práci zaměřila na téma „Interní vzdělávání zaměstnanců Škoda Auto.“ Aneta Keblová zvolila pro svoji závěrečnou práci téma „Vliv kulturních rozdílů na komunikace a spolupráci v rámci mezinárodního dodavatelského řetězce.“

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy mohou kromě nákupních certifikátů zažádat o tři různé logistické certifikáty – Logistický management I a II a certifikát cEJlog. Posledně jmenovaný certifikát cEJlog získávají studenti díky akreditaci Evropské logistické asociace, kterou škola získala v roce 2017 jako první vysoká škola v České republice. Stejně jako získání nákupních certifikátů, tak i těch logistických, otevírá studentům nové obzory a také cestu pro získání uplatnění na nákupních i logistických pracovištích.

280A0271-2.jpg
280A0279.jpg