Menu

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy hostem na ŠAVŠ

11.11.2022

V úterý 8. 11. navštívil ŠAVŠ prof. Mgr. Jaroslav Miller, MA, Ph.D., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Rektor ŠAVŠ doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. a prorektor ŠAVŠ pro studijní záležitosti a řízení kvality Mgr. Petr Šulc pana náměstka seznámili s aktuálním vývojem ŠAVŠ a jejími rozvojovými prioritami včetně přípravy žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Ekonomika a management.

Pavel Mertlík a Petr Šulc rovněž seznámili pana náměstka se skutečností, že ŠAVŠ jako první soukromá vysoká škola požádala Národní akreditační úřad pro vysoké školství o institucionální akreditaci, a to pro oblast vzdělávání Ekonomické obory.

"Podání žádosti o institucionální akreditaci je výsledkem dlouhodobého systematického budování systému řízení kvality v naší vysoké škole. Věříme, že jsme dobře připraveni převzít zodpovědnost, která s udělením institucionální akreditace souvisí," uvedl rektor ŠAVŠ Pavel Mertlík, který spolu s Petrem Šulcem s panem náměstkem Millerem též hovořil o některých otázkách stavu a vývoje českého vysokého školství, zejména sektoru soukromých vysokých škol, a o připravované novele zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Mezi diskutovanými tématy byla i problematika distanční formy studia a uplatnění distančních prvků vzdělávání v rámci prezenční formy studia. 

foto_návštěva na ŠAVŠ.jpg