Menu

Nový předmět Sustainable Innovation Mindset

15.02.2022

Udržitelnost, inovace a změna myšlení jsou hlavními tématy nového předmětu Sustainable Inovation Mindset, na který se studenti ŠAVŠ mohou zapsat již od letního semestru 2021/2022. Připravena pro ně je nejenom řada inspirativních přednášek od akademiků ŠAVŠ a hostů ze ŠKODA AUTO, ale také týmová práce inovativní metodou EWA (Empowering Wholeness Agile) Edu nebo několik interaktivních workshopů.

Předmět je vyučován v anglickém jazyce a v rámci výuky se budou studenti setkávat s oblíbenými vyučujícími Mgr. Evou Švejdarovou, Ph.D., M.A. z Katedry řízení lidských zdrojů, Ing. Josefem Horákem, Ph.D. z Katedry financí a účetnictví a Ing. Davidem Holmanem, Ph.D. z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality.

Studenti budou pracovat na konkrétních projektových výzvách od různých oddělení ŠKODA AUTO. Pracovat budou na tématech Mindset change and cultural nudges, Diversity nudges and their communication a Sustainable food and carbon footprint. Připraveny jsou také dva inspirativní workshopy.

Předmět propojí nejaktuálnější poznatky z teorie s praxí, dá studentů možnost se kreativně vyjádřit a zdokonalit si dovednosti a kompetence pro trh 21. století. Zapsat si jej mohou studenti všech programů a specializací, kteří mají angličtinu na úrovni minimálně B2.

„Bude to zábavné, inovativní a užitečné. Po celou dobu budou naši studenti v přímém kontaktu se zadavateli projektů, takže je velká šance, že šikovných studentů si někdo ze zadavatelů všimne a bude s nimi chtít spolupracovat i mimo výuku,“ dodává k benefitům předmětu Eva Švejdarová.

Předmět bude vyučován každé úterý od 13. 15 (2 bloky) a za jeho úspěšné absolvování získáte 5 kreditů.  Zapište si jej i vy!