Menu

Projekt Udržitelná doprava podporuje mezinárodní spolupráci

14.02.2022

Celkem šest studentů z bakalářského a navazujícího magisterského studia se společně s akademiky ze ŠAVŠ zapojí i v letošním roce do mezinárodního projektu Udržitelná doprava. Projekt je financován z programu Erasmus+ a společně jej v minulém roce získaly Katedra řízení výroby, logistiky a kvality a Katedra strojírenství a elektrotechniky.

Sustainable Transportation-SusTrans je mezinárodní výzkumný projekt realizovaný za podpory programu Erasmus+ ve spolupráci s finskou Seinäjoki University of Applied Sciences, německou Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg a belgickou univerzitou Thomas More Mechelen-antwerp. Projekt je zaměřen na téma udržitelnosti v dopravě. Studenti na projektu pracují v rámci předmětu nabízeného finskou univerzitou. Kredity jim jsou následně na ŠAVŠ uznány.

Cílem projektu je vytvořit tři studijní moduly, které budou odrážet aktuální situaci v oblasti udržitelné dopravy, a to z perspektivy různých zemí a organizací.

V současnosti je v přípravě modul zaměřený na oblast Aftersales v Automotive. V přípravné fázi budou mít studenti za úkol zanalyzovat segment Aftersales v Automotive ve svých zemích a vypracovat základní rešerši v této oblasti.

V průběhu dubna se všechny týmy setkají v rámci projektového týdne na finské univerzitě v Seinäjoki, kde budou sdílet výsledky rešerší z jednotlivých zemí a vytvářet soubor best practices.

„Projekt Sustainable Transporation dává studentům možnost vyzkoušet si spolupráci v mezinárodních týmech, ověřit si teoretické poznatky v praxi a získat nové vědomosti v oblasti udržitelné dopravy,“ dodává Ing. Tomáš Malčic, Ph.D. z Katedry řízení logistiky, výroby a kvality, který je hlavním koordinátorem projektu za ŠAVŠ.