Menu

Pilotní projekt vzdělávacího modelu 21st EWA Edu na SOUs ŠKODA AUTO

23.03.2022

Inovativní metoda 21st EWA Edu, jejíž autory jsou Mgr. Eva Švejdarová M.A., Ph.D. z Katedry řízení lidských zdrojů a Ing. David Holman, Ph.D. z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, byla testována v rámci pilotního projektu Středního odborného učiliště strojírenského (SOUs) ŠKODA AUTO. Metodu v prvním pololetí využívali v rámci projektové výuky informatiky, češtiny a dějepisu.

Vyučovací metoda EWA, jejíž název vznikl spojením slov empowering (posilující), wholeness (celostní) a agile (agilní) je inovativní didaktický model založený zejména na kooperaci při rozvoji kompetencí, dovednosti a porozumění (nové intelektuální kapacity) studujících. Nový přístup nahrazuje tradiční autoritu učitele a pasivitu žáků v rámci vzdělávacího procesu.  Žáci v rámci hodin živě diskutují v týmech, pak mluvčí jednotlivých pracovních skupin představují názory, na kterých se shodli. Ostatní žáci jim poskytují zpětnou vazbu a následně hodnotí vzájemnou spolupráci. Pedagog, který mezi studenti chodí a naslouchá jim, je spíše než autoritou průvodcem celým procesem a aktivně během výuky hovoří maximálně 30 procent času. Ve zbytku výuky mluví zejména studenti a dostane se tak na každého z nich. Další podstatnou změnou je nahrazení memorování dat, informací a událostí z válečného období snahou o zasazení probírané látky do každodenního života, např. schopnosti řešit konflikt. Konkrétně v rámci pilotní projektové výuky v případě češtiny a dějepisu snaha o týmové porozumění válečnému konfliktu z pohledu Čechů, Němců a Židů.

Pilotní projektová výuka proběhla prozatím ve třech předmětech u prvních a čtvrtých ročníků. Pilotní fáze projektu byla zakončena v lednu studentskými prezentacemi z dějepisu na téma konflikt ve 20. století. Na tuto fázi budou navázány workshopy pro učitele a v druhém pololetí se výuka rozšíří i do dalších předmětů na SOUs.

Více o pilotním projektu naleznete zde: https://www.skodamobil.cz/cz/03-2022-mobil/vzdelavani.