Menu

Promoce na ŠAVŠ

23.09.2021

ŠKODA AUTO Vysoká škola se loučila se svými absolventy

První červencové dny 1. a 2. 7. se na ŠKODA AUTO Vysoké škole nesly ve slavnostní náladě. Ta se loučila s absolventy svých bakalářských a navazujících magisterských oborů. Čerství bakaláři a inženýři si diplomy přebírali v prostorách kostela svatého Bonaventury z rukou rektora doc. Pavla Mertlíka.

Promocí se zúčastnili absolventi letošních únorových a červnových státních závěrečných zkoušek. Únoroví absolventi si na svůj slavnostní okamžik museli nějakou chvilku počkat, vzhledem k uvolnění epidemiologických opatření jej mohli však oslavit i za přítomnosti svých blízkých.

Řada absolventů se po absolvování rozhodla pro pokračování i v dalším stupni studia „Velmi oceňuji téměř rodinné zázemí školy, které díky velikosti školy máme. Díky tomu jsem se rozhodl na škole pokračovat i v navazujícím magisterském studiu. Dalším velkým benefitem je pro mě určitě propojení s praxí – a to jak v předmětech, tak při vykonávání odborných stáží. Jinou školu jsem proto ani nezvažoval a rozhodl jsem se navázat na studium zde v Mladé Boleslavi,“ dodává čerstvý absolvent bakalářského studia Tomáš Smolík.

Jiní našli uplatnění již při studiu a jejich první kroky po promoci tak vedly rovnou zpět do kanceláře. „Během magisterského studia jsem se dostal na Trainee pozici v české firmě Logio, která sídlí v Praze, a poskytuje konzultace napříč celým dodavatelským řetězcem. Takže z oboru, který jsem tady studoval, jsem šel přímo do praxe. Aktuálně ve firmě působím jako Konzultant a věřím, že budu rozšiřovat svoje znalosti nejenom v oboru automotive,“ komentuje své působení po škole Ing. Ondřej Kopčan.

Během únorových státních závěrečných zkoušek titul Bc. získalo celkem 95 studentů, titul Ing. poté 39 studentů. Červnové zkoušky úspěšně složilo 29 bakalářských studentů, 28 studentů navazujícího magisterského studia a 10 studentů MBA studia.

Našim absolventům přejeme mnoho úspěchů v jejich další etapě života!