Menu

První ročník interdisciplinárního předmětu Sustainable Inovation Mindset je úspěšně za námi

08.06.2022

SIM_2.jpg

Co se stane, když reálnými projekty ze ŠKODA AUTO a.s. smysluplně provází studenty expert na logistiku, specialistka na rozvoj lidského kapitálu a odborník na enviromentální účetnictví?

Vznikne úspěšný interdisciplinární předmět propojující poznatky z teorie a praxe, umožňující studentům se kreativně vyjádřit a zdokonalující dovednosti a kompetence pro trh 21. století. Přesně takový byl první ročník předmětu Sustainable Inovation Mindset Ing. Davida Holmana, Ph.D., Mgr. Evy Švejdarové M.A., Ph.D., a Ing. Josefa Horáka, Ph.D.

Celý předmět byl vyučován v angličtině pomocí vzdělávacího přístupu 21st EWA Edu založeném na kooperaci při rozvoji kompetencí, dovedností a porozumění studujících. Studenti během něj řešili konkrétní projektové výzvy od různých oddělení ŠKODA AUTO. Během semestru měli také možnost se účastnit několika přednášek zvaných hostů a dvou inspirativních workshopů.

Zaměření předmětu oceňují i sami studenti. „Předmět je skvělou kombinací teorie a praxe. Řeší se v něm reálné a aktuální problémy s pomocí různých metod, které jsou v průběhu semestru probírány formou interaktivních přednášek, workshopů a seminářů. Výstupy jsou prezentovány zadavatelům tedy zástupcům konkrétních oddělení ŠKODA AUTO. A to vše v anglické jazyce, což je i skvělá příležitost k rozvoji prezentačních a jazykových dovedností,“ dodává student Ondřej Havlík.

SIM_3.jpg

Kurz byl zakončen prezentacemi mezinárodních studentských týmů, v rámci kterých byla představena konkrétní řešení v oblasti změny způsobu myšlení pomocí „cultural nudges“, diverzity a inkluze či snížení uhlíkové stopy ve stravování. Studenti výsledky svých prací prezentovali na závěrečném setkání, které proběhlo za účasti zástupců ŠKODA AUTO. Ti pak ocenili zejména inovativní přístup studentů při řešení výzev, které aktuálně na svých odděleních zpracovávají.

A jak předmět hodnotí jeho garanti? 

Ing. David Holman, Ph.D.

Člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality

„Jsem rád, že se nám s kolegy a za významné podpory kolegů ze ŠKODA AUTO podařilo vytvořit inspirativní prostředí, které myslím významně přispělo k dosaženým výsledkům, zároveň ale umožnilo v bezpečném prostředí projít a zažít několik slepých uliček, které studenty, kolegy z praxe i nás lektory/průvodce určitě posunuly dále. Rád bych na tomto místě ocenil odvahu a proaktivní přístup studentů, kteří se nebáli vystoupit ze své komfortní zóny a využili nové příležitosti ve vzdělávání při zpracování praktických zadání a jejich obhajobou před profesionály v oboru.“

Mgr. Eva Švejdarová, MBA, M.A., Ph.D.

Členka Katedry řízení lidských zdrojů

„Z pohledu garantky a vyučující nového předmětu musím konstatovat, že příprava a organizace kurzu byla velmi náročná. Oslovili jsme všech 7 oblastí ŠKODA AUTO a.s. s možností spolupráce, takže projekty mohly přijít ze všech oblastí, což vyžaduje obrovskou flexibilitu, interdisciplinární expertízu a holistický přístup od nás, jako vyučujících. Navíc jsme se museli agilně neustále přizpůsobovat požadavkům i během semestru, abychom byli jako průvodci studentům co nejužitečnější. Po prvním zdárném ukončení SIM musím konstatovat, že mě celý proces velmi bavil a že výkony mezinárodních studentských týmů byly pro mě osobně odměnou i velkou motivací.“

Ing. Josef Horák, Ph.D.

Člen Katedry financí a účetnictví

„Jsem velmi rád, že jsem v rámci výuky předmětu SIM mohl přispět k porozumění, jakým způsobem je možné kvantifikovat náklady na realizované projekty a zároveň identifikovat benefity, které souvisí s řešenými projekty. Velmi oceňuji kreativitu a proaktivní přístup všech studentů při řešení zadaných úkolů. Současně mohu konstatovat, že diverzita mezinárodních týmů byla jednoznačným přínosem v rámci celého kurzu.“