Menu

Vyhodnocení semestrálních prací předmětu Green logistika za účasti zástupců odborných útvarů ze ŠKODA AUTO a. s.

14.06.2022

Práce studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy Matěje Karhana a Borise Heuera se věnovala tématu vyhodnocení a porovnání alternativních paliv pro potřeby logistiky společnosti ŠKODA AUTO a.s. Projekt byl realizován v rámci předmětu Green logistika a byl oceněn hodnotitelskou komisí z řad odborníků.

Tématem studentské práce bylo vyhodnocení a porovnání alternativních paliv. V tomto případě se jedná o nové inovativní řešení, studenti tedy využili jako zdroj pro čerpání informací především internet. Velkou většinu informací získávali také prostřednictvím webů v rámci organizací EU, které monitorují a vytvářejí studie nových ekologických možností a technologií. Dalším zdrojem pro získávání informací posloužili přímo výrobci   alternativních paliv a ve velké míře také studie nejrůznějších technických univerzit z celého světa.  V průběhu shromažďování podkladů k projektu měli studenti možnost celý průběh konzultovat se zadavateli, a tedy odborníky přímo ze společnosti ŠKODA AUTO.

„O tomto tématu jsme před jeho zadáním neměli příliš široké povědomí. Velkou motivací pro nás bylo to, že zadání přišlo přímo ze společnosti ŠKODA AUTO a viděli jsme tak v naší práci opodstatnění,“ uvádí shodně k projektu oslovení studenti Matěj Karhan a Boris Heuer.

Společné foto.jpg

Výsledky své práce prezentovali studenti před hodnotitelskou komisí, kterou vedl Ing. David Staš, Ph.D., člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠKODA AUTO vysoké školy, společně se zástupci z útvarů plánování logistiky a sociálních služeb společnosti ŠKODA AUTO. Konkrétně: Ing. Lenka Grešlová (PLC-B), Ing. Naďa Kuhnová (PLL-A), Ing. Helena Kolajtová, ŠKODA AUTO a.s., PLL-Plánování logistiky, Bc. Nicola Tyšerová a Markéta Musalová, SPP-Sociální služby.

 „Vzhledem ke spokojenosti členů hodnotitelské komise můžeme naší práci zhodnotit i my jako úspěšnou a jsme za úspěch moc rádi. Odměnou nám je nabídka stáže v ŠA, která nás velmi potěšila a kterou bereme zároveň jako odměnu za hodiny shromažďování informací a vybírání těch nejrelevantnějších pro naši prezentaci,“ shrnují svůj úspěch s projektem ocenění studenti.

Matěj Karhan a Boris Heuer jsou studenty 2. semestru bakalářské specializace Logistika a management kvality. Díky své kladné zkušenosti doporučují budoucím studentům ŠKODA AUTO Vysoké škole zařadit do výuky předmět Green logistika i vzhledem k tomu, že nabízí nejen vzdělání v této oblasti, které je v dnešní době zaměřené na udržitelnost, ale je velice přínosné a široce uplatnitelné v následující kariéře. Zajímavý je tu samozřejmě přesah ve spolupráci s odborníky v oblasti logistiky ze společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Karhan.jpg