Menu

Radim Lenort přednášel na logistické konferenci ve Vídni

01.07.2022

Vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy, prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog., ING-PEAD IGIP, byl zvaným přednášejícím na konferenci 37. Logistik Dialog 2022, která se konala ve Vídni.

lenort_vídeň_1.jpg

Rakouská logistická asociace BVL Bundesvereinigung Logistik Österreich pořádala ve dnech  23. a 24. června 2022 v reprezentativních kongresových prostorách vídeňského letiště  mezinárodní konferenci 37. Logistik Dialog 2022: Empowerment for Future, které se zúčastnil Radim Lenort, vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality ŠAVŠ.

Konferenci zahájil první zvanou přednáškou prezident Evropské logistické asociace Paolo Bisogni. Poté následovala přednáška Radima Lenorta. Ten se ve své prezentaci věnoval tématu odolnosti dodavatelských řetězců - How to Build Supply Chain Resilience in Turbulent Times: Best Practices from Automotive Industry. Přednáška, kterou sledovalo v kongresových prostorech více než 800 účastníků, se setkala s velmi kladným hodnocením. Profesor Lenort na základě úspěchu své prezentace získal ocenění v  podobě diplomu „Voice of Logistics.“

Bylo mi velkou ctí reprezentovat ŠAVŠ a výsledky naší spolupráce s Logistikou značky ŠKODA AUTO a.s. na tak prestižní akci,“ dodává ke své účasti na konferenci Radim Lenort, vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality.

Výuka logistiky je na ŠKODA AUTO Vysoké škole na vysoké úrovni. Velkým přínosem v této oblasti je výše, profesorem Lenortem, zmiňovaná spolupráce s Logistikou značky ŠKODA AUTO a.s., která zahrnuje účast logistických expertů z ŠA na realizaci předmětu Vybrané případy z logistické praxe, jejich účast jako zvaných přednášejících v dalších logistických předmětech, exkurze špičkových logistických řešení v ŠA, zapojení studentů do řešení logistických problémů formou semestrálních prací, závěrečných prací, povinných i nepovinných praxí, stáží a projektů smluvního výzkumu. Díky rozsahu této spolupráce mají studenti vysoké školy zajištěnou nejvyšší úroveň vzdělání v oblasti průmyslové logistiky, kterou lze v ČR i dalších zemích střední Evropy nalézt. Studenti školy navíc mohou v průběhu bakalářského i magisterského stupně studia žádat o 3 různé logistické certifikáty, o které je mezi nimi velký zájem. Jedná se o Logistický management I a II a mezinárodní certifikát cEJlog, který je možné získat díky akreditaci Evropské logistické asociace, kterou škola obdržela v roce 2017 jako první vysoká škola v České republice.