Menu

Slavnostní promoce absolventů ŠAVŠ

01.07.2022

Poslední červnový den se na ŠKODA AUTO Vysoké školy nesl v duchu slavnostních promocí, které se konaly v kostele sv. Bonaventury.

Slavnostní ceremoniál je tradičním a nejslavnostnějším obřadem, na kterém jsou novým absolventům předávány vysokoškolské diplomy. Promoce je samozřejmě zážitkem nejen pro samotné absolventy, ale také pro jejich rodiny a rodinné příslušníky, kterých se v dopoledních hodinách sešlo na nádvoří před vysokou školou desítky.

Samotné promoce se již tradičně odehrávaly v kostele sv. Bonaventury. Slavnostní řeč pronesl rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., který absolventům popřál hodně úspěchů v nové životní etapě, která se jim ukončením studia vysoké školy otevírá. Své diplomy si z rukou rektora převzalo v tomto termínu 24 absolventů magisterského studia a shodný počet absolventů bakalářského studia.

Jednou z těchto absolventů je také čerstvá držitelka titulu Bc. Tereza Rychetníková, která ke svému studiu na škole dodává: „Na ŠAVŠ jsem studovala obor Ekonomika a management se zaměřením na podnikovou ekonomiku a řízení provozu, logistiky a kvality. Díky studiu jsem získala nejen mnoho cenných zkušeností v oblasti logistiky a kvality, ale také řadu poznatků z oblasti nákupu a financí.  Povinnou praxi jsem absolvovala na předsériové logistice ve ŠKODA AUTO, díky které jsem dostala skvělou příležitost a pracovní pozici v této společnosti. Na magisterském studiu nyní pokračuji ve specializaci Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, s ohledem na mé pracovní povinnosti jsem zvolila kombinovanou formu studia.“

Opět se tedy potvrzuje, že absolventi ŠKODA AUTO Vysoké školy díky povinné praxi na bakalářském stupni studia mají skvělé uplatnění na trhu práce a také, že již během studia získávají své budoucí zaměstnání, ať už ve společnosti ŠKODA AUTO nebo u tuzemských i zahraničních zaměstnavatelů.

Všem absolventům patří velká gratulace! Přejeme jim mnoho úspěchů v osobním i profesním životě a aby i nadále byli tak svědomití jako v dobách svého studia na ŠAVŠ a provázelo je štěstí!

Reportáž ze slavnostních promocí od 1. Boleslavská