Menu

ŠAVŠ a město Mladá Boleslav podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci

16.01.2024

Memorandum definující vzájemnou spolupráci Škoda Auto Vysoké školy a města Mladá Boleslav bylo podepsáno za účasti představitelů města, společnosti Škoda Auto a zástupců vedení vysoké školy. Vzájemná spolupráce přinese celou řadu příležitostí v mnoha oblastech přes poskytování stáží pro studenty vysoké školy, poskytování vzdělávání zaměstnancům města, věnuje se mezikulturním otázkám a zaměřená je rovněž na obyvatele regionu Mladoboleslavska.

Podpis Memoranda o vzájemné spolupráci, které rovněž upravuje a definuje vztahy mezi Škoda Auto Vysokou školou a Statutárním městem Mladá Boleslav, bylo logickým krokem v návaznosti na rozhodnutí společnosti Škoda Auto, která je zřizovatelem vysoké školy. Projekty, na kterých se obě instituce budou v rámci vzájemné spolupráce podílet, budou rozvíjeny a podporovány Výborem zastupitelstva města Mladá Boleslav pro spolupráci se Škoda Auto a Okresní hospodářskou komorou.

Spolupráce definovaná memorandem je zaměřená také na obyvatele regionu Mladoboleslavska a studenty Škoda Auto Vysoké školy.  Jedním z vydefinovaných témat je doposud nerealizovaná nabídka stáží pro studenty vysoké školy nejen přímo na Magistrátu města Mladá Boleslav, ale případě i v jím zřizovaných organizacích. Vytvoří se tak prostředí spojující akademický, veřejný, neziskový a komerční sektor. V tomto okruhu se počítá s poskytnutím expertizy vysoké školy v rámci společně realizovaných projektů, kdy bude město poskytovatelem svých kapacit.

„Velice mě těší, že dochází k vzájemné spolupráci mezi městem Mladá Boleslav a naší vysokou školu, která bude přínosná v mnoha oblastech,“  říká Sandra Lacinová, CEO Škoda Auto Vysoké školy a dodává: „Již nyní se rýsuje projekt revitalizace městských pozemků v okolí sídla školy Na Karmeli nebo projekt věnující se problematice automotive a smart cities, který nabídne krátkodobé zahraniční stáže pro zaměstnance města. Důležitým bodem memoranda je také nabídka stáží pro naše studenty a bod definující vztah s veřejností s celospolečenským přesahem a využití naší vysoké školy jako platformy v mezigeneračních, odborných a multikulturních otázkách.“

Instituce budou spolupracovat také v oblasti věnující se sběru a zpracování dat, které poté poslouží k efektivním a kvalifikovaným rozhodnutím v otázkách věnujícím se strategickému rozvoji regionu.

„Jsem moc rád, že v našem městě působí Škoda Auto Vysoká škola, což zvyšuje atraktivitu celého Mladoboleslavska. Dlouhodobě spolupracujeme s automobilkou Škoda Auto, společností ŠKO-ENERGO, Odbory KOVO MB, Okresní hospodářskou komorou a oceňuji, že naším partnerem je také právě Škoda Auto Vysoká škola. Těšíme se na další konstruktivní spolupráci vycházející z právě uzavřeného memoranda,“ řekl první náměstek primátora Mladé Boleslavi Jiří Bouška. 

Radní města Mladá Boleslav a předseda výboru Robin Povšík, k vzájemné spolupráci vysoké školy a města řekl: „Podpis memoranda mezi městem Mladá Boleslav a Škoda Auto Vysokou školou je výsledkem vzájemného dialogu v rámci Výboru zastupitelstva města Mladá Boleslav pro spolupráci se Škoda Auto a Okresní hospodářskou komorou. V minulém roce jsme úspěšně uzavřeli memoranda o vzájemné spolupráci mezi městem a Škoda Auto a Odbory KOVO MB, na což jsme navázali podepsáním memoranda se společností ŠKO-ENERGO a Odbory KOVO MB. Jsem rád, že nyní došlo také na podpis tohoto memoranda a těším se na společné projekty se Škoda Auto Vysokou školou.“

Spolupráce města Mladá Boleslav a Škoda Auto Vysoké školy přinese mimo jiné také příležitost získávat dotační prostředky na tzv. měkké projekty z titulů, na které obec bez spolupráce s akademickým prostředím nemá příležitost dosáhnout.

IMG_8284.jpg
memorandum2.jpg