Menu

ŠAVŠ bude vyučovat datovou analytiku a umělou inteligenci. Odborně jí s tím pomůže Adastra.

25.01.2024

V Praze/Mladé Boleslavi, 25. ledna 2024 

Škoda Auto Vysoká škola otevírá v letním semestru 2023/2024 v rámci prezenční výuky nový předmět „Úvod do datové analytiky a umělé inteligence“. Předmět najdete na Katedře kvantitativních metod. Vznikl ve spolupráci se společností Adastra, která se jako dlouhodobý strategický partner vysoké školy podílí na řadě jejích aktivit.  

Odborným garantem předmětu je Ing. Dagmar Bínová, Ph.D., která svou profesní dráhu zaměřila na oblasti Big Dat a Data Science a jejich uplatnění v byznysu velkých českých společností, především bank, telekomunikačních operátorů a dalších firem včetně Škoda Auto. Kromě Dagmar Bínové se na výuce budou podílet i další experti společnosti Adastra na jednotlivé disciplíny datové analytiky a umělé inteligence jako např. data management, data governance, data visualisation, data science, machine learning atd.

„Datová analytika, data science i umělá inteligence se vyvíjejí enormně rychle. Já i moji kolegové sledujeme zahraniční konference a odborná media, abychom udrželi krok s trendy a aktuálními možnostmi našeho oboru. A nacházeli takové, které rezonují v českém prostředí,“ říká Dagmar Bínová, Big Data & Data Science Lead v Adastře. „V rámci výuky budeme studentům předávat naše best-practices. Opřeme se o teoretické základy, a větší pozornost dáme konkrétním aplikacím, moderním technologiím a propojení teorie s praxí.“

Proč výuku zaštítila právě Adastra

„Adastru vnímám jako společnost, která na český trh přináší moderní trendy a inovace, což dokládá i to, že patří mezi první desítku společností v žebříčku TOP 100 ICT společností,“ říká Sandra Lacinová, CEO, Škoda Auto Vysoká škola. „Když jsme hledali partnera pro nový předmět zaměřený na pokročilou práci s daty a umělou inteligenci, byla volba jasná.“

O předmětu Úvod do datové analytiky a umělé inteligence

Sylabus předmětu UDAUI - Úvod do datové analytiky a umělé inteligence (ŠAVŠ - LS 2023/2024) (savs.cz)

Úvod do datové analytiky a umělé inteligence si studenti vybírají jako volitelný předmět, který není určen pouze studentům programu Podniková ekonomika a manažerská informatika, ale zvolit si ho mohou i studenti jiných programů a specializací ŠAVŠ.

O Škoda Auto Vysoká škola

Škoda Auto Vysoká škola je soukromá vysoká škola založená v roce 2000 největším výrobcem automobilů v České republice, společností Škoda Auto a.s. Studentům nabízí unikátní bakalářské i navazující magisterské studijní programy a specializace kombinující ekonomické a technické vzdělání. Bakalářské studium je v délce 3,5 roku a jeho součástí je finančně ohodnocená povinná praxe v 5. semestru, kterou studenti vykonávají u špičkových zaměstnavatelů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studenti navazujícího magisterského studia si mohou zvolit šestitýdenní stáž v rámci povinně volitelných předmětů. K prohloubení praktických znalostí a dovedností slouží studentům Škoda Auto Vysoké školy Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce, které je koncipované jako malá továrna a které prostřednictvím špičkových technologií propojuje vzdělávání, vědu, výzkum, vývoj a inovace. Na ŠAVŠ probíhá výuka v českém nebo anglickém jazyce, v prezenční či kombinované formě v Mladé Boleslavi nebo v Praze.

O společnosti Adastra

Adastra je mezinárodní konzultační společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti digitalizace. Zaměřuje se na zpracování dat, jejich analýzu, budování datových skladů, na oblasti internetu věcí (IoT), big dat, umělé inteligence, vývoje aplikací včetně mobilních či tvorbu marketingových a kreativních strategií. Mezi zákazníky Adastry patří firmy z oblasti retailu, financí a bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, automobilového i výrobního průmyslu, energetiky, farmacie a řady dalších odvětví včetně státní správy. Její projekty realizuje na 2000 konzultantů ze 17 kanceláří po celém světě. Obrat Adastry za rok 2022 dosáhl 5,6 miliard Kč. Více na www.adastra.digital.