Menu

Škoda Auto Vysoká škola získala jako první soukromá vysoká škola v ČR institucionální akreditaci

23.01.2024

Škoda Auto Vysoká škola dosáhla významného milníku ve svém rozvoji. Stala se první soukromou vysokou školou v České republice, která získala institucionální akreditaci. Tento úspěch je důkazem excelence školy v poskytování kvalitního vzdělání. Institucionální akreditace představuje deklaraci kvality vysokoškolské instituce jako celku, a její získání je pro Škoda Auto Vysokou školu významným uznáním jejích vzdělávacích, výzkumných a správních kapacit.

"Jsme nesmírně hrdí na získání institucionální akreditace, jež je výsledkem naší dlouholeté práce a odhodlání poskytovat vynikající vzdělání. Institucionální akreditace nám dává nové možnosti pro rozvoj našich studijních programů a inovace ve vzdělávání a spolu s mezinárodní akreditací ACBSP, jíž naše vysoká škola má již několik let, otevírá nové příležitosti i pro naše studenty," říká doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor Škoda Auto Vysoké školy.

Ing. Sandra Lacinová, CEO Škoda Auto vysoké školy dodává: "Získání institucionální akreditace je nejen potvrzením naší kvality, ale také otevírá nové dveře pro posílení naší spolupráce s veřejným i soukromým sektorem. Tento úspěch umožňuje našim studentům a akademikům vytvářet nové příležitosti pro inovace a praktickou aplikaci vzdělání."

Institucionální akreditace vysokých škol v České republice je proces, při kterém hodnotící panel expertů jmenovaný Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství posuzuje kvalitu vysokoškolské instituce jako celku. Pro vysoké školy je institucionální akreditace velmi důležitá, protože představuje oficiální uznání jejich kvality a schopnosti poskytovat vysoce kvalitní vzdělání a samostatně rozvíjet nabídku studijních programů. Akreditace také posiluje důvěru veřejnosti a zaměstnavatelů ve vzdělávací služby školy a může podporovat její konkurenceschopnost a atraktivitu.

Získání institucionální akreditace však pro Škoda Auto Vysokou školu nepředstavuje pouze uznání kvality, ale také dlouhodobý závazek tuto kvalitu udržovat a nadále zvyšovat.