Menu

ŠKODA AUTO Vysoká škola podpořila finančním darem děti mladoboleslavského Azylového domu R – mosty

03.11.2021

ŠAVŠ jako první soukromá vysoká škola v ČR hostila počátkem měsíce října významnou událost, a tou bylo Slavnostní zahájení akademického roku a setkání České konference rektorů. Hosté této události dostali od vysoké školy netradiční balíčky ve formě dárků s tématem udržitelnost. Mezi nimi nalezli obdarovaní hosté například sovičky z čistě přírodních materiálů vyrobené dětmi z MŠ Bělá pod Bezdězem, rostoucí papír, ale i jablka s logem školy. Součástí balíčků byly mimo jiné vouchery v hodnotě 250 Kč pro každého hosta. Finanční prostředky pak prostřednictvím ŠAVŠ putovaly do mladoboleslavského Azylového domu pro matky s dětmi R-mosty, kde za ně budou klientům pořízeny školní pomůcky a výtvarné potřeby.

 „Rádi bychom touto cestou poděkovali ŠKODA AUTO Vysoké škole za finanční dar našemu azylovému domu, který využijeme na nákup školních a výtvarných potřeb a pomůcek, které naše děti využijí nejen ve škole, ale i v naší odlehčovací službě v rámci předškolní výchovy, doučování a volnočasových aktivit s dobrovolníky či pracovníky AD. Dětem pomáháme zvládnout mnohdy nelehké změny, které prožívají při příchodu do azylového domu, jako je zejména změna školy, opuštění kamarádů a známých či širší rodiny. Ve velké většině k nám děti přichází jen s nejnutnějšími osobními věcmi a chybí jim prakticky vše, co během následujících dnů ve škole potřebují. Potřeby zakoupené z tohoto daru jim pomůžou ulehčit vstup do nového školního prostředí, aby se zde mohly cítit lépe a sebevědomě. Mohou tak vstoupit do školy a mezi své vrstevníky bez obav, s větší motivací do učení,“ popisuje Pavlína Radlová, vedoucí azylového domu R-Mosty, z. s

ŠAVŠ vnímá důležitou podporu výuky vzdělání již od prvního kontaktu dětí se vzdělávací institucí, dlouhodobě tedy podporuje a spolupracuje  se základními a středními školami v mladoboleslavském regionu.

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík k tomuto kroku spolupráce a  podpory azylového domu dodává: „ŠKODA AUTO Vysoká škola spolupracuje dlouhodobě se středními a základními školami v mladoboleslavském regionu. Dobře víme, že bez kvalitní výuky na prvním a druhém stupni vzdělávání nebudou ani dobří vysokoškolští studenti. Podpora dětí z azylového domu a jejich rodičů je tak přirozenou součástí tohoto našeho úsilí.“

 „Vnímáme jako velmi správné a přirozené pomáhat tam, kde je třeba. Naším cílem bylo udělat radost dětem, pro které není samozřejmostí mít základní školní vybavení. Potřeby, které byly dětem z finančních prostředků pořízeny, jim tak ulehčí vstup do nového prostředí a také přijetí do nového kolektivu, což je velmi důležité.  I přes nelehké životní cesty, je těmto dětem umožněno základní vzdělání a my jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň malou měrou přispět, “ doplňuje Sandra Lacinová, kvestorka ŠAVŠ

IMG_8153.jpeg
IMG_8149.jpeg