Menu

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy si slavnostně převzali nákupní certifikáty

25.10.2021

Odborné certifikáty úspěšní studenti převzali ve středu 6. 10. 2021 z rukou Dipl.- Ing. Karstena Schnakeho, člena představenstva za oblast nákupu ŠKODA  AUTO a. s.  Za ŠKODA AUTO Vysokou školu se předávání zúčastnili kvestorka Ing. Sandra Lacinová a vedoucí Katedry marketingu a managementu doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D., Ph.D.

Během studia na ŠKODA AUTO Vysoké škole mohou studenti získat dva certifikáty zaměřené na oblast nákupu. Jedná se o certifikát Startegic Purchasing Foundations určený pro studenty bakalářského stupně studia a certifikát Advanced Strategic Purchasing, který mohou získat studenti navazujících magisterských programů. Oba certifikáty jsou studentům vydávány pod záštitou oddělení Nákupu ŠKODA AUTO a. s. Díky činnostem, které musí studenti pro získání certifikátů vykonat, získávají větší vhled do problematiky nákupu v automotive. Tuto formu spolupráce oceňují i zástupci ŠKODA AUTO a. s. 

 „ Velice mne těší, že jsem mohl studentům slavnostně předat toto ocenění. To, že ŠKODA AUTO Vysoká škola má možnost svým studentům nabídnout propojení studia a praxe v největší společnosti v České republice, je jedinečnou hodnotou a jedinečnou investicí. Budoucnost vychází z dobrého vzdělání a odborné přípravy, a toto propojení tedy vnímám jako velmi přínosné pro budoucnost naší společnosti,“ dodává k možnosti získání certifikátů Karsten Schnake.

V letošním roce certifikáty obdrželi hned dva studenti -  z bakalářského studia se úspěšným držitelem stal Bc. Lukáš Kupka, v navazujícím studiu se z úspěchu může radovat Ing. Lenka Dvořáková.

Oba zmínění studenti museli pro získání certifikátu absolvovat vybrané předměty z oblasti nákupu, strávit odbornou praxi na některém z nákupních oddělení a zároveň vypracovat a úspěšně obhájit svou závěrečnou práci. Závěrečné práce obou studentů vedla Mgr. Iva Šonková z Nákupní akademie. Lukáš Kupka se ve své práci věnoval tématu "Dokumentace a evidence speciálního nářadí v majetku ŠA užívané externími dodavateli", Lenka Dvořáková řešila téma "Umělá inteligence v nákupním procesu společnosti ŠKODA AUTO a. s."

To, že jsou nákupní certifikáty pro studenty velikým přínosem, potvrzuje i sám Lukáš Kupka. Získáním tohoto certifikátu se mi naskytla příležitost nástupu na pracovní pozici na oddělení nákupu ve ŠKODA AUTO a. s. Jsem rád, že ŠKODA AUTO Vysoká škola poskytuje studentům možnost rozvíjet se v daném oboru a touto cestou také studenty motivovat.“