Menu

ŠKODA AUTO Vysoká škola pořadatelem konference ICAI 2022

17.06.2022

Konference ICAI 2022: International Conference on Automotive Industry 2022, kterou pořádala ŠKODA AUTO Vysoká škola ve dnech 9.-10.6, nabídla prostor pro diskusi nad ekonomickými, právními a technickými otázkami dnešního světa v souvislosti s automobilovým průmyslem.

Pestrý program, který byl v kompletní režii oddělení vědy a výzkumu ŠKODA AUTO Vysoké školy, odstartoval již 8. 6. exkurzí do prostor ŠKODA Muzea a samotných prostor vysoké školy, která nabízí výjimečné propojení historické a moderní architektury dnešní doby.

Hlavní konferenční den byl zahájen plenárním zasedáním, přístupným díky podpoře českého zastoupení Evropské komise také široké veřejnosti. Mezi účastníky tedy nechyběli ani studenti a zaměstnanci školy.

V dopoledním programu tohoto zasedání se vystřídalo hned několik řečníků. Robert Stehrer z Vídeňského institutu pro mezinárodní ekonomická srovnání se ve své prezentaci věnoval tématu potenciálu ekonomik CEE ve vztahu k přechodu k elektromobilitě: Jak revoluce elektrických vozidel ovlivňuje Střední, Východní a Jihovýchodní Evropu. Gigafactory a její výhody pro českou ekonomiku, téma, na které vedl svoji přednášku Petr Knap ze společnosti EY. Josef Schwarz z českého zastoupení Evropské komise představil účastníkům zasedání pohled na transformaci automobilového průmyslu z perspektivy evropské regulace. Tématu udržitelné mobility se věnoval v pořadí poslední řečník plenárního zasedání Petr Dolejší, zástupce Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). Více informací a kompletní prezentace řečníků naleznete na webových stránkách školy v sekci Věda a výzkum.  https://www.savs.cz/konference-icai.

V odpoledních hodinách již následovaly prezentace jednotlivých příspěvků dle sekcí a předem připraveného programu. Jedna z těchto sekcí byla také k dispozici v online režimu a jedna v režimu hybrid, to vše za plné technické podpory organizátorů konference. I v tomto programu vystoupili zvaní řečníci. Jedním z nich byl Lasse Berntzen z USN School od Business, který je odborníkem na témata Smart energy a Smart cities.

Závěrečný den byl soustředěn do dopoledních hodin, kdy proběhlo zakončení konference, které nabídlo prostor garantům a účastníkům jednotlivých tracků ke shrnutí předcházejícího, hlavního dne konference ICAI 2022. Projev na závěr pronesl prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D., člen Katedry Ekonomie a práva ŠKODA AUTO Vysoké školy, který je zároveň garantem konference a doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor vysoké školy.

Pro účastníky byly poté připraveny exkurze do technického vývoje společnosti ŠKODA AUTO a.s., přičemž byla možnost využít buď návštěvy motorového centra, nebo oddělení virtuální reality, kde na participanty čekaly i praktické ukázky využití této moderní technologie v automobilovém průmyslu.                

Věřím, že konference měla nejen odborně hodnotný program, ale že byla pro většinu účastníků i příjemným společenským setkáním. Velké uznání bych rád vyslovil organizační garantce konference Kristýně Heršálkové, za hladké zvládnutí všech úskalí spojených s organizací i za enormní nasazení. Obdivuji, že vše dokázala zvládat s úsměvem,“ uvádí k právě proběhlé konferenci Stanislav Šaroch a doplňuje: „V souvislosti s konferencí byl vydán Sborník ICAI 2022, jehož obsahem jsou příspěvky od autorů nejen z ČR, ale i z Brazílie, Polska, Německa, Slovenska a Maďarska. Sborník je k dispozici také online na webových stránkách ŠAVŠ v sekci věnující se konferenci a nyní bude nabídnut k zařazení v databázích Web of Science a SCOPUS."

Mezinárodní konference pořádaná ŠKODA AUTO Vysokou školou byla již druhým ročníkem, avšak prvním, který se konal prezenčně. Organizace konference v takém rozsahu, jako byla právě uskutečněná ICAI 2022, byla zároveň velkou výzvou pro realizační tým. Mgr. Kristýna Heršálková, specialistka oddělení pro výzkumnou a tvůrčí činnost ŠAVŠ, dodává: „Troufám si tvrdit,  že výzva v podobě uspořádání mezinárodní vědecké konference v onsite režimu, nicméně s kombinací online i hybridní formy a s bohatým doprovodným programem, byla ambiciózní, nicméně dle zpětné vazby účastníků splněna a naplněna. Ráda bych touto cestou poděkovala všem dalším oddělením a katedrám ŠAVŠ, které se na organizaci podílely. Vše do sebe perfektně zapadlo.“

V současné chvíli je již organizátory připravována vize pro další ročník této mezinárodní vědecké konference, která by měla, za předpokladu příznivé situace ve světě i u nás, proběhnout na přelomu jara/léta roku 2024. Veškeré informace k tomuto v pořadí již 3. ročníku mezinárodní konference budou včas zveřejněny na stránkách ŠKODA AUTO Vysoké školy.