Menu

Společnost MIBCON NDC s.r.o. novým partnerem ŠKODA AUTO Vysoké školy

16.06.2022

Smlouva o vzájemné spolupráci mezi ŠAVŠ a společností MIBCON NDC s.r.o. byla uzavřena na půdě vysoké školy. Předmětem spolupráce je především podpora v oblasti poskytování odborných a cenných informací studentům vysoké školy, která má za cíl zvýšit kvalifikaci uchazečů o budoucí zaměstnání.

20220617_050415000_iOS.jpg

Společnost MIBCON NDC s.r.o., je přední poradenskou společností specializující se na implementaci kompletního portfolia produktů SAP a dodávající již řadu let inovativní řešení společnostem na českém i mezinárodním trhu. Forma spolupráce této společnosti se ŠKODA AUTO Vysokou školou je založená především na podpoře studentů a budoucích absolventů školy. Rozsáhlá spolupráce se bude týkat především poskytování studentských stáží a s tím spojených témat závěrečných prací studentů, výzkumných projektů, účasti firemních  odborníků ve výuce,  a zahrnuta je také spolupráce v rámci unikátního  programu duálního vzdělávání.

 „S velkým potěšením uzavíráme novou spolupráci, kdy se naším partnerem stává ŠKODA AUTO Vysoká škola. Vzhledem k tomu, že naše společnost nabízí bezprecedentní odbornost v řešení Enterprise Performance Management v prostředí SAP, věříme, že studentům této školy můžeme pomoci získat přehled, a předat vědomosti i osobní zkušenosti v oblastech, které se přímo týkají jejich budoucí praxe,“ říká k partnerské spolupráci Vladislav Štefaňák, CEO společnosti MIBCON NDC.

Doménou společnosti MIBCON NDC je vývoj softwarových řešení pro plánování, simulaci, reporting, finanční konsolidaci a optimalizaci prodeje. Firma spolupracuje s lídry na trhu ve výše uvedených oborech zejména pak v německy mluvících evropských regionech.

Jako logický krok vnímá spojení se ŠKODA AUTO Vysokou školou další ze zástupců společnosti David Šinkmajer a dodává: „Na ŠAVŠ se vzdělávají budoucí zaměstnanci a manažeři úspěšných společností. Bude nám ctí, pokud se budeme moci podílet na výzkumných projektech nebo podpoříme studenty při účasti na pořádaných světových konferencích a symposiích. Specialisté, vývojáři a projektoví manažeři přislíbili, že se budou aktivně podílet na výukových přednáškách, což je to nejlepší možné propojení praxe s teorií a vzděláváním.“

Cílovou skupinou jsou pro společnost MIBCON NDC především studenti navazujícího magisterského studia. Mezi preferovanými obory jsou zejména program Podniková ekonomika a manažerská informatika a specializace programu Ekonomika a management.  Díky spolupráci s touto společností si tak studenti rozšíří znalosti, vědomosti a získají cenné zkušenosti již během studia a povinných stáží.

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy, Pavel Mertlík k partnerské spolupráci uvedl: „ŠAVŠ realizuje bakalářský a navazující magisterský studijní program Podniková ekonomika a manažerská informatika, který se rychle rozvíjí a roste v něm počet studentů. Jsem proto velmi rád, že jsme uzavřeli partnerskou smlouvu právě se společností MIBCON NDC s.r.o., která firmám nabízí softwarová řešení produktů SAP. To přesně odpovídá profilu absolventů jmenovaných studijních programů. Spolupráce tak bude pro naše studenty i celou ŠKODA AUTO Vysokou školu vysoce přínosná a věřím, že tomu bude i naopak.“

MIBCON NDC má také velké zkušenosti v oblasti datového poradenství, vývoji a implementaci cloudových řešení zaměřených na okamžité simulace a analýzy, které umožňují top manažerům z řad klientů společnosti dělat lepší rozhodnutí z hlediska obchodu i společenské zodpovědnosti.

„Jsme si jisti, že studentům ŠKODA AUTO Vysoké školy máme co nabídnout, můžeme jim pomoci rozvinout jejich přirozený talent a mezi absolventy posléze nalezneme řadu šikovných osobností, jimž zajistíme i pracovní místo. Zahájení spolupráce se ŠAVŠ si vážíme a velmi se těšíme na další její rozvoj,“ doplňuje Václav Schreyer ze společnosti MIBCON NDC.

Firma MIBCON NDC je postavena na vysoce kvalifikovaných lidech se smyslem pro týmovou kooperaci s odvahou a chutí vyvíjet a implementovat nová sofistikovaná řešení. I díky tomu projekty této společnosti získávají nejvyšší odborná ocenění, mimo jiné např. SAP Innovation Award 2022 a SAP Quality Award 2022.

Zástupci ŠKODA AUTO Vysoké školy a partnerské společnosti ve vzájemné spolupráci vidí velký potenciál. Věří, že partnerství přinese oběma stranám nové příležitosti, impulsy a možnosti.