Menu

Škoda Auto Vysoká škola přivítala na své půdě radní Středočeského kraje

27.04.2023

Radní Středočeského kraje, v čele s hejtmankou Petrou Peckovou, navštívili v rámci svých pravidelných výjezdů Mladoboleslavsko. Jejich první zastávkou bylo sídlo Škoda Auto Vysoké školy, která sídlí ve Vzdělávacím centru Na Karmeli.

Hosty přivítalo vedení vysoké školy v čele s prorektorem pro studijní záležitosti a řízení kvality, Petrem Šulcem, prorektorkou pro zahraniční vztahy Lenkou Stejskalovou, kvestorkou Sandrou Lacinovou a zástupcem společnosti Škoda Auto, a.s., Ladislavem Kučerou.

Za Středočeský kraj se návštěvy zúčastnil Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy, Petr Brodecký, radní pro oblast veřejné dopravy, Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí, Jiří Snížek, náměstek pro oblast regionální rozvoje a územního plánování, Pavel Pavlík, statutární náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví a Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí.

Účelem návštěvy zástupců vedení Středočeského kraje bylo blíže se seznámit s historií školy Škoda Auto Vysoké školy, její činností, studijním zaměřením a diskutovat možné formy spolupráce školy a kraje.

„Hostům bylo v rámci prezentace představeny studijní programy a jejich specifika, systém řízení odborných praxí, systém spolupráce školy se zaměstnavateli včetně programu duálního studia Study & Work a aplikované výzkumné činnosti. Prezentována byla velká míra a účasti studentů na zahraničním pobytem spojených s odbornou praxí v partnerských podnicích a studium na zahraničních univerzitách, vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost akademických pracovníků školy,“ doplňuje Mgr. Petr Šulc, prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality Škoda Auto Vysoké školy.

Představitelé kraje byli rovněž seznámeni s financováním Škoda Auto Vysoké školy včetně výše školného a blíže také se stipendijními programy. Vedení školy i kraje společně ocenilo dosavadní spolupráci v oblasti aplikovaného výzkumu se Středočeským inovačním centrem a diskutovalo další možné formy spolupráce včetně např. praktikantských pobytů studentů ŠAVŠ na krajském úřadu nebo dalších organizacích kraje.

Zástupci Středočeského kraje si měli v samotném závěru programu možnost prohlédnout také moderní výukové prostory, projít si historickou a moderní část areálu vzdělávacího centra Na Karmeli včetně kláštera, který slouží k slavnostním ceremoniálům.

radní.jpg