Menu

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu na návštěvě ŠAVŠ

02.05.2023

Dne 27. 4. 2023 navštívila Škoda Auto Vysokou školu vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Účelem návštěvy vrchní ředitelky bylo blíže se seznámit s vysokou školou, jejím zaměřením, činností a součástí byla také prohlídka prostor Vzdělávacího centra Na Karmeli, kde ŠAVŠ sídlí.  

Rektor ŠAVŠ doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. spolu s prorektory Mgr. Petrem Šulcem, Mgr. Lenkou Stejskalovou, MBA a Dr. Janem Lachmanem představili paní vrchní ředitelce studijní programy, které má škola ve svém portfoliu, jejich specifika a systém řízení odborných praxí. Představen byl také unikátní program duálního vzdělávání Study&Work.  

„Část prezentace byla věnována také systému hodnocení studijních výsledků studentů v jednotlivých studijních předmětech včetně formativního hodnocení spočívajícího v slovním hodnocení úrovně zvládnutí jednotlivých výstupů z učení (learning outcomes). Souhrn výstupů z učení z jednotlivých studijních předmětů pak na úrovni studijních programů a specializací naplňuje cíle učení (learning objectives) těchto studijních programů a specializací, a tedy vytváří profil absolventa, a spolu s cílenou podporou studentů přispívá k relativně nízké míře studijní neúspěšnosti,“ uvádí rektor ŠAVŠ doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.  

Součástí prezentace byla i činnost a výsledky v oblasti třetí role vysoké školy a mezinárodní spolupráce, vyznačující se jednak mnohostí forem, jednak dlouhodobě mimořádně vysokou mírou mezinárodní mobility studentů. Za posledních 5 let absolvovalo v zahraničí alespoň jeden semestr studia na partnerské vysoké škole nebo odbornou praxi v partnerském zahraničním podniku 51 % absolventů ŠAVŠ. V neposlední řadě byla také prezentována vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost akademických pracovníků školy a její materiální zázemí.  

„Za důležitý bod, kterému jsme se v rámci návštěvy věnovali, vnímám i popis fungování systému vnitřního hodnocení a zajišťování kvality a systému vnitřních akreditací. V této souvislosti se paní vrchní ředitelka zajímala o průběh právě probíhajícího akreditačního řízení ve věci žádosti Škoda Auto Vysoké školy o institucionální akreditaci oblasti vzdělávání Ekonomické obory. Společně s vedením školy jsme paní vrchní ředitelku také seznámili s financováním vysoké školy včetně výše školného a jeho podílu na pokrytí nákladů školy a blíže byl představen i rozsáhlý stipendijní program ŠAVŠ,“ doplňuje rektor Škoda Auto Vysoké školy.  

Na úplný závěr programu si paní vrchní ředitelka s  velkým zájmem prohlédla mladoboleslavský kampus Škoda Auto Vysoké školy. V rámci prohlídky měla také možnost nahlédnout do právě probíhající výuky v  jednom z přednáškových sálů a v  jedné z  učeben.  

_MG_3321.jpg
280A7940-Edit.jpg
_MG_3308.jpg
280A7930.jpg