Menu

Škoda Auto Vysoká škola se stala členem Mezinárodní obchodní komory

06.02.2024

Výkonná rada Mezinárodní obchodní komory České republiky přijala na svém zasedání konaném dne 31.1.2024 Škodu Auto Vysokou školu za člena této prestižní organizace. ŠAVŠ mezi členy slavnostně přivítal výkonný ředitel ICC ČR Mgr. Karel Machotka. Na Klubovém zasedání zastupovala vysokou školu členka Katedry marketingu a managementu Ing. Iveta Němečková, Ph.D.  

Historie Mezinárodní obchodní komory sahá do roku 1919, kdy byla založena v Paříži. Jejím hlavním posláním je podpora světového obchodu. Členové ICC vyjadřují své názory a stanoviska prostřednictvím národních výborů a podílí se tak na vytváření pravidel usnadňujících každodenní realizaci obchodních operací na mezinárodních trzích.

V současné době ICC sdružuje tisíce společností a asociací z více než 170 zemí. Přestože pravidla, která jsou vytvořena ICC, nemají povahu zákonů, jsou neoddělitelným pilířem mezinárodního obchodu a jsou používána v každodenním obchodním styku (INCOTERMS, vzorové mezinárodní smlouvy, pravidla bankovní praxe, atd.). ICC rovněž poskytuje celou řadu služeb, za které nelze opomenout činnost Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži, který pomáhá řešit obchodní spory.

Naši studenti se s činností ICC, zejména pak s dokumenty, které ICC vytváří pro usnadnění mezinárodního obchodu, a jejich praktickou aplikací v praxi, seznamují v předmětu Mezinárodní obchodní operace. Členstvím v ICC se tak naší škole otvírají možnosti přímé účasti na tvorbě pravidel, jejichž cílem je mezinárodní obchodní operace zjednodušit a zrychlit.