Menu

Škoda Auto Vysoká škola ve spolupráci se Škoda Auto a.s. otevírá novou bakalářskou profesní specializaci – Nákup

22.05.2023

Škoda Auto Vysoká škola přivítá první uchazeče specializace Nákup v zimním semestru 2023/2024. Otevřením nové specializace reaguje vysoká škola na poptávku trhu a na požadavky oddělení Nákupu společnosti Škoda Auto a.s.

Škoda Auto Vysoká škola, je první vysokou školou v České republice, která svým uchazečům na bakalářském stupni studia nabízí specializaci zaměřenou na problematiku oblasti nákupu. Tímto krokem nejen reaguje na poptávku trhu po nákupních specialistech, která globálně významně roste, a to ve všech odvětvích, nejen v automotive. Současně tím také reflektuje požadavky oblasti Nákupu společnosti Škoda Auto a.s., která se od samého začátku velmi aktivně a intenzivně podílela na celém průběhu tvorby nové specializace. Díky tomu je z profesního hlediska specializace maximálně efektivní, neboť se opírá o jasné a prověřené praktické základy. 

„Na pozadí globálních krizí posledních let jsme mohli pozorovat, jak moc klíčová je role dobře fungujícího dodavatelského řetězce. Pro úspěšné zvládání nevypočitatelných rizik a budoucích výzev potřebujeme týmy sestavené z motivovaných expertek a expertů. Důležitá je schopnost flexibilně reagovat na nastalé situace a zároveň spoluutvářet moderní podobu nákupu založenou na partnerské spolupráci a kvalitních vztazích s dodavatelskými partnery. Proto vnímáme jako vysokou prioritu vzdělávání a výchovu mladých odborníků, kteří se již během studia na vysoké škole budou věnovat nákupní problematice a udržitelnému přínosu pro společnost a později skvěle zapadnou do týmů moderních nákupních oddělení,“ dodává Karsten Schnake, člen představenstva Škoda Auto a.s. za oblast Nákupu.

Specializace Nákup je součástí úspěšného studijního programu Ekonomika a management. Cílem této specializace je připravit absolventy pro dynamicky se rozvíjející oblast nákupu v mezinárodním prostředí. Profilující předměty se tedy zaměřují nejen na nákupní trendy, nákupní jednání a vyjednávání či B2B vztahy, ale pozornost bude v rámci výuky věnována také projektovému managementu, procesnímu řízení, logistice podniku, mezinárodnímu obchodu, operačnímu výzkumu, finanční analýze podniku nebo personálnímu managementu. Velký důraz je kladen na získávání praktických dovedností již při výuce, a to prostřednictvím případových studií, interaktivních manažerských her nebo simulací reálného nákupního jednání.

„Nákup je, zejména pokud jde o nákup komponent pro výrobu složitého průmyslového výrobku, ale i o postupy výběrových řízení a akviziční činnost velmi komplikovanou disciplínou. Přesto se mu v ekonomických studijních programech tradičně věnuje mnohem menší pozornost, než marketingu a prodeji.  Obchodní dovednosti je ale třeba pěstovat na obou stranách obchodního vztahu. Jsem proto velmi hrdý na to, že se Škoda Auto Vysoká škola stává jednou z prvních vysokých škol v Evropě, která nabízí studentům vedle marketingové specializace také nákupní specializaci," uvádí rektor vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. k získání akreditace pro novou specializaci.

Do bakalářského studia na Škoda Auto Vysoké škole je v pátém semestru zařazena povinná praxe. Studenti specializace Nákup své povinné praxe z velké části absolvují právě v oddělení Nákupu společnosti Škoda Auto a.s., kde se nejen setkají s odborníky z praxe, ale získají také cenné znalosti a dovednosti, které zvýší jejich konkurenceschopnost na globálním pracovním trhu. Absolventi se pak mohou uplatňovat na pozicích Nákupčích specialistů, Value stream specialistů, Key account managerů nebo specialistů Vendor managementu.

Vybraní studenti budou také zařazeni do unikátního programu Study & Work, který kombinuje vysokoškolské studium s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou odbornou praxí. Díky tomu získají studenti náskok ještě před startem své vlastní kariéry.

_MG_3347-2.jpg
_MG_3334.jpg