Menu

SPOLUPRÁCE ŠAVŠ a CPIC

23.09.2021

Květen – Evropský měsíc diverzity | ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠKODA AUTO Vysoká škola navázala spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců (CPIC) v Mladé Boleslavi

Cílem spolupráce vysoké školy a Centra na podporu integrace cizinců, bude především podpora cizinců všech věkových kategorií žijících na území města Mladá Boleslav. Prostředí ŠKODA AUTO Vysoké školy je internacionálním prostředím, které každoročně vítá studenty z více než 20 zemí, 3 světadílů. Kvalitu studia na ŠAVŠ potvrzuje nejenom česká akreditace, ale také akreditace ACBSP. Ta současným studentům a později také absolventům otevírá cesty na další pracovní trhy, a to především ty mimoevropské.

Vedoucí CPIC Mgr. Jana Súkeníková ke spolupráci se ŠAVŠ dodává: „Se ŠKODA AUTO Vysokou školou jsme navázali spolupráci, kdy nám přišlo vhodné propojit naši propagaci formou videí, kterou cílíme na cizince žijící v Mladé Boleslavi. Chceme se věnovat i „vzdělávacím okénkům“ na různá témata, jako např. nostrifikace, protože v tomhle směru je ŠAVŠ silná a rozhodně má, co nabídnout. Do budoucna plánujeme aktivity se studenty, kteří by se chtěli do spolupráce s námi zapojit. Je pro nás důležité propojovat komunity, a věříme, že v rámci navazujících spoluprací s VŠ, firmami a dalšími institucemi se nám to podaří."

Spolupráce ŠAVŠ s integračními centry v Mladé Boleslavi byla do jisté míry realizována již i v minulosti, a to v rámci projektu studentské grantové soutěže, který vedla Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A., členka Katedry řízení lidských zdrojů. „S integračními centry jsme v minulosti spolupracovali v rámci projektu studentské grantové soutěže, kde jsme zkoumali faktory, které napomáhají integraci pracovníků cizinců v České republice. Vedle průzkumu názorů na cizince v majoritní společnosti na Mladoboleslavsku jsme se hlouběji zaměřili na možnosti začleňování osob ve zranitelném či znevýhodněném postavení, konkrétně pak na ženy cizinky. Během projektu jsme zpracovali řadu výstupů i praktických nástrojů. Jako příklad může být uveden soubor interkulturních kritických incidentů, které přispívají k procesu úspěšné integrace a zároveň zvyšují povědomí o minoritách v české společnosti. Prohlubují tak vzájemný dialog, který je dle mého názoru správnou cestou k inkluzivní společnosti. Jsem přesvědčena, že spolupráce ŠAVŠ s Centrem na podporu integrace cizinců bude oboustranným přínosem,“ dodává ke spolupráci Eva Švejdarová.

Měsíc květen jsme stejně jako celá Evropa věnovali otázce diverzity. Přinášeli jsme Vám zajímavé rozhovory, podcast i videa, ve kterých jsme představili mnoho příběhů z naší #SAVSKOMINUTY. Vysoká škola je spojením diverzního a inkluzivního prostředí, a proto tímto měsícem naše aktivita v oblasti diverzity a inkluze nekončí. Budeme i nadále pokračovat v aktivitách spojených s různorodostí, protože na každém z nás záleží a rozmanitost nás baví!!!

PROREKTOR PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI A ŘÍZENÍ KVALITY MGR. PETR ŠULC O SPOLUPRÁCI ŠAVŠ A CPIC