Menu

Streamované exkurze pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy připravili v době online výuky manažeři ŠKODA AUTO a.s.

23.09.2021

Streamované exkurze pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy připravili v době online výuky manažeři ŠKODA AUTO a.s.

V rámci předmětů Vybrané příklady z logistické praxe, Vybrané otázky z oblasti nákupu nebo Řízení dodavatelských řetězců se podařilo manažerům z oddělení Logistiky a Nákupu ŠKODA AUTO připravit komentovaná videa z provozu nebo přímo streamované exkurze v provozech.

On-line výuka se v posledním akademickém roce stala opravdovou výzvou, nicméně v některých ohledech i zajímavou příležitostí.

V rámci předmětů Vybrané příklady z logistické praxe, Vybrané otázky z oblasti nákupu nebo Řízení dodavatelských řetězců (předmětu vyučovaném v angličtině) se podařilo manažerům ze ŠKODA AUTO připravit komentovaná videa z provozu nebo přímo streamované exkurze v provozech.

Díky proaktivnímu přístupu konkrétních manažerů, např. Ing. Jana Havliše z oddělení PLA (je třeba zdůraznit, že se z pohledu přednášejícího, v případě streamovaného přenosu, jedná téměř o „atletický výkon, navíc ještě v roušce“, což bych rád i za studenty ještě jednou ocenil) měli možnost studenti ŠAVŠ včetně těch zahraničních např. z Taiwanu, Číny, Indie, Ruské federace, Kazachstánu sledovat celý proces např. nakládky 4 rozložených vozů do zámořského kontejneru on-line. Díky on-line prostředí měli studenti možnosti pokládat otázky týkající se konkrétních činností, včetně četných optimalizací, které viděli na svých monitorech. V porovnání s klasickými exkurzemi lze spatřit příležitost ve skutečnosti, že studenti dobře slyší výklad a mají dostatečný prostor pro interakce s přednášejícím a to i ve velkém počtu účastníků nebo i v případě výuky našich zahraničních studentů. V rámci jedné přednášky lze tedy využít nejen slidy power-pointové prezentace, případně videa z provozu, ale i přímo streamovanou komentovanou exkurzi.

Závěrem aktuálně končícího „covidového“ akademického roku bych chtěl ještě jednou poděkovat manažerům z oddělení Logistiky a Nákupu ve ŠKODA AUTO a.s. za to, jakým způsobem se dokázali vypořádat s výzvami a využít příležitosti vzdělávání v on-line prostředí.

Ing. David Holman, Ph.D. 

Katedra řízení výroby, logistiky a kvality