Menu

Student ŠAVŠ Bc. Martin Meško získal cenu Františka Egermayera

29.11.2022

V soutěži o cenu Františka Egermayera pro rok 2022 se umístila bakalářská práce  studenta Bc. Martina Meška na druhém místě. Pro ŠKODA AUTO Vysokou školu je jedná o historicky první umístění absolventa bakalářského studijního programu Ekonomika a management, který se této soutěže se svou prací zúčastnil a byl oceněn.

Tématem úspěšné bakalářské práce studenta ŠAVŠ byly Metody hodnocení kvality vzhledově významných položek v automobilovém průmyslu. Martin Meško k zvolenému tématu a obsahu své práce dodává: „Pro téma své bakalářské práce jsem si vybral specifickou problematiku z oblasti managementu kvality, se kterou přicházím do kontaktu, při výkonu svého povolání. Společnost, pro kterou pracuji, vyrábí interiérové díly pro automobilový průmysl (dveřní výplně, stropní panely, přístrojové desky, aj.). Při vývoji nového produktu je třeba naplnit požadavky zákazníka. V tomto případě jedním z takových požadavků jsou vzhledové vlastnosti dílů (barevný odstín, lesk, kvalita povrchu). Proto jsem se rozhodl věnovat se ve své práci této problematice. Práce shrnuje různé metody hodnocení kvality pohledových dílů, propojuje požadavky zákazníka z oblasti automotive s požadavky mezinárodních norem z oblasti kolorimetrie, popisuje způsoby měření přístrojovou technikou a vysvětluje, jak výsledky měření správně interpretovat. Druhá část představuje na základě reálného příkladu z praxe jakousi kuchařku, jak realizovat zlepšování kvality takových dílů. To vše s cílem, aby před zahájením sériové výroby, byly splněny požadavky zákazníka a díly mohly být montovány do nových vozů.“

Vedoucím úspěšné bakalářské práce Martina Meška byl Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING, člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, který k úspěchu studenta v soutěži dopňuje: „Zájem, píle, zodpovědnost a pokora – tyto hlavní vlastnosti autora byly klíčovými faktory úspěchu, že se bakalářská práce pana Martina Meška umístila v soutěži o cenu Františka Egermayera. Závěrečná práce je napsána velmi čtivým způsobem a je pro praxi velmi přínosná. Blahopřeji a vřele děkuji za skvěle odvedenou práci a reprezentaci v oblasti managementu kvality!!!“   

Bc. Martin Meško nyní na ŠKODA AUTO Vysoké škole pokračuje v navazujícím magisterském studiu, pro které si zvolit specializaci Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců v kombinované formě ke svému úspěchu říká: „Velice si vážím toho, že členové hodnotící komise České společnosti pro jakost mou práci umístili na skvělé druhé místo a pevně věřím, že zpracovávané téma je dobrým úvodem do problematiky kvalitativního hodnocení vzhledově významných položek i pro úplné laiky. Text práce může posloužit jako pomyslná učebnice nebo návod pracovníkům oddělení kvality, jak přistupovat k vývoji nového produktu v případě, kdy se jedná o takzvaný pohledový díl.“

Medailonek Františka Egermayera:

(*1913, †1989) byl jedním ze zakladatelů a nejvýznamnějších průkopníků moderního chápání kvality (jakosti) v našem státě. Již v období první republiky a zejména po II. světové válce pochopil, že jakost výrobků a služeb bude kritériem úspěchu v konkurenci. Byl nejen znalým teoretikem, ale rovněž úspěšně pracoval v průmyslové praxi, byl vynikajícím pedagogem, organizátorem i manažerem. Díky svým kontaktům se světovými odborníky v oblasti jakosti i díky členství a funkcím v Evropské organizaci pro řízení jakosti (EOQC, následně EOQ) k nám již od padesátých let dvacátého století přinášel nejnovější poznatky z oblasti TQM, které předával studentům i odborníkům z praxe. Inicioval a řídil Celostátní odbornou skupinu pro jakost, ve které integroval vedoucí pracovníky útvarů řízení jakosti, pedagogy a nadšence pro nově se rozvíjející obor. Svou činností spolu s dalšími osobnostmi, zejména dr. A. Žaludovou, připravil podmínky pro ustavení ČSJ v roce 1989. Spoluvytvořil tak základ pro rozvoj systémů kvality v celém průmyslu, ve službách a nyní i ve veřejné správě, založený na kvalifikovaném využívání nástrojů kvality a na cílevědomé výchově v oblasti managementu kvality.

meško.jpeg

Bc. Martin Meško

  • absolvent bakalářského programu Ekonomika a management, specializace Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
  • na ŠKODA AUTO Vysoké škole  pokračuje v navazujícím magisterském studiu ve specializaci Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců v kombinované formě