Menu

Studenti programu STUDY&WORK podepsali smlouvy o stáži ve společnosti Škoda Auto a. s.

12.10.2022

Unikátní program STUDY&WORK umožňuje studentům ŠKODA AUTO Vysoké školy kombinovat studium v bakalářských a magisterských studijních programech s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou odbornou stáží. Škola tuto jedinečnou duální formu vzdělávání uskutečňuje ve spolupráci se společností Škoda Auto a.s., Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o., se společností Kautex Textron Bohemia spol. s r.o. a v tomto roce nově se společností Grammer cz. s.r.o., Simoldes Plasticos Czech s.r.o., Thimm Obaly, k.s., s Československou obchodní bankou a.s. a firmou DHL Automotive s.r.o.

Mezi uchazeči ŠKODA AUTO Vysoké školy je o program duálního vzdělávání velký zájem, a také každoročně přibývají společnosti, které pracovní pozice a stáže nabízí. Studenti, kteří se do programu hlásí, jsou povinni vyplnit žádost o zařazení do tohoto unikátního programu, zaslat motivační dopis a životopis a poté jsou zváni na výběrová řízení na pracovní pozice.  Posledním krokem přijímacího procesu jsou slavností podpisy smluv o stáži.

Společnost Škoda Auto a.s. pozvala studenty, kteří uspěli u výběrového řízení, k podpisu smluv do sídla Vysoké školy Na Karmeli, kde je přivítal Prorektor pro studijní záležitosti Petr Šulc. Ten studentům popřál hodně štěstí jak při studiu, tak při plnění pracovních povinností. Informace týkající se stáží předala studentům paní Alžběta Budinská ze společnosti Škoda Auto a.s., která k vzájemné spolupráci dodává:„Jsem moc ráda, že se díky duálnímu programu naše dlouholetá a úspěšná spolupráce s ŠAVŠ ještě prohloubila. Velký potenciál vidím v rozvíjení studentů, jak na akademické půdě, tak právě i v praxi. Toto propojení je pro všechny strany obrovsky cenné a studenti tohoto programu u nás vždy naleznou uplatnění. Rozvíjením potenciálu u mladých lidí se mimochodem zabýváme i nové strategii, kdy studentům kromě duálního programu nabízíme i student talent program, trainee program a také program doktorandský.“

Právě se společností Škoda Auto a.s. se program duálního vzdělávání na ŠAVŠ začal v akademickém roce 2019/2020 uskutečňovat, a postupně se také rozšířila nabídka pozic ze strany jednotlivých oddělení společnosti. V letošním roce přijala ŠA celkem 10 nových studentů.

Jedním z nich je také Dominik Hercík, student 3. ročníku, který ke svému přijetí do programu dodává: „Program Study & Work nabízí jedinečnou možnost kombinace studia a práce v oboru. To ocení zejména ti, kteří už nechtějí pracovat někde ve skladu nebo v “mekáči”. Člověk má možnost plánovat si čas v práci podle školy a svých potřeb, a nadstandardní peněžní ohodnocení je pro nás studenty velkou pomocí. No prostě nabídka, která se neodmítá!" 

A je to přesně tak, program Study&Work umožňuje studentům kombinovat studium s neobyčejně rozsáhlou, kvalitní a velmi dobře finančně ohodnocenou stáží. Od prvního kontaktu s vysokou školou si tak student buduje úspěšnou kariéru, získává cenné odborné zkušenosti a zvyšuje svou uplatnitelnost na trhu práce.

Se zahájením zimního semestru vstoupil do programu duálního vzdělávání student 1. ročníku Martin Laštůvka, který se podělil o svá očekávání a dodává: „Jakožto student ŠKODA AUTO Vysoké školy, si velice vážím příležitosti a možnosti získání cenných zkušeností přímo z praxe, v rámci mé stáže (programu S&W) u společnosti Škoda Auto. Věřím, že stáž bude pro mě velkým přínosem a osobním obohacením. Zároveň doufám, že program S&W mi umožní zapojit se a podílet se na projektech, které posunou jak naše oddělení, tak celou společnost Škoda Auto kupředu. "

O zařazení do programu STUDY&WORK je mezi tuzemskými i zahraničními uchazeči velký zájem. V letošním roce podalo kompletní přihlášku šest desítek nových uchazečů ŠKODA AUTO Vysoké školy.

IMG_1553.jpg
IMG_1542.jpg