Menu

Úspěch diplomové práce absolventa ŠAVŠ Ing. Tomáše Smolíka

23.06.2023

Absolvent Škoda Auto Vysoké školy Ing. Tomáš Smolík byl na slavnostním Galavečeru jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2022, který se konal v Městské knihovně v Praze, oceněn za diplomovou práci na téma Návrh systému plánování tras kamionové dopravy v prostředí VBA for Excel.

Soutěž o nejlepší ročníkovou bakalářskou a diplomovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství je každoročně vypisována se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách ČR s cílem připravit mladou generaci na PRŮMYSL 4.0 a v neposlední řadě umožnit studentům kontakt s praxí a budoucími zaměstnavateli.

V oceněné diplomové práci na téma Návrh systému plánování tras kamionové dopravy v prostředí VBA for Excel byly autorem Ing. Tomášem Smolíkem podrobně vysvětleny metody řešení úlohy obchodního cestujícího a rozvozních úloh, pozornost byla věnována také několika heuristickým algoritmům používaným pro tento typ distribučních problémů. Součástí práce byl také návrh systému na principu vkládací metody upravené pro více vozidel a za určitých omezení, která musí být splněna.

Jak tato úspěšná práce vznikala, doplňuje doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D., člen Katedry řízení výroby, logistiky a kvality Škoda Auto Vysoké školy, který práci absolventa Smolíka vedl.

„Téma práce bylo částečně rozpracováno již v rámci bakalářské práce. Tehdy mě Tomáš oslovil, zda bych vedl jeho práci, která by se týkala rozvozní úlohy v konkrétní firmě. To je samozřejmě pro každého autora závěrečné práce a jejího vedoucího ohromná výhoda – mít k dispozici konkrétní reálná data s konkrétním reálným cílem řešení. Už tehdy jsem věděl, že se jedná a poměrně složitou úlohu, která již vyžaduje vyšší odborné znalosti z oblasti optimalizace tras. V rámci bakalářské práce Tomáš provedl podrobnou analýzu celého problému, a protože jsme oba usoudili, že by bylo dobré dotáhnout řešení na úroveň, s níž bude spokojena daná společnost, pokračoval Tomáš ve zpracování tématu i v rámci své diplomové práce,“ uvádí docent Fábry a dále pokračuje ve výčtu jednotlivých kroků a postupů, které vznik nejprve bakalářské a následně diplomové práce pod jeho vedením provázely. „Vzhledem k výpočetní složitosti úlohy bylo nutné zvolit a upravit heuristický postup, který si Tomáš musel sám nastudovat, a především pak musel tuto metodu naprogramovat. Rozhodli jsme se pro prostředí MS Excel, protože tento software je dostupný na každém pracovišti a v případě potřeby je možné vytvořený program vhodně modifikovat. Kdo někdy programoval, dobře ví, kolik času zabere hledání někdy i banálních chyb. A přesně to se stávalo nám. Co mě na vedení oceněné práce bavilo nejvíc, kromě tématu, které je mi velice blízké? Tomášovo zaujetí a pracovitost. Nejednou mě překvapil tím, co si sám nastudoval a co dokázal naprogramovat, aniž by předtím absolvoval nějaký speciální kurz algoritmizace. I proto jsem rád, že Tomáš ocenění získal. Jedná se o práci, o které můžu směle prohlásit, že by se mohla stát učebnicovým příkladem zpracování reálné úlohy v rámci závěrečné práce a spolupráce s jejím vedoucím,“ uzavírá docent Fábry.

Ing. Tomáš Smolík, který je již v současné době absolventem Škoda Auto Vysoké školy k úspěchu a ocenění své diplomové práce dodává: „Bylo pro mě zvláštním pocitem být nominován do celostátní soutěže České dopravní stavby & technologie a inovace roku 2022 a zároveň to bylo i velmi milým překvapením. Téma závěrečné práce mě doprovázelo několik let již od bakalářského studia. Potěšením a pomyslnou odměnou za to byla již právě samotná nominace a možnost být na předávání cen. Nečekané bylo, když jsem na galavečeru slyšel své jméno a byl pozván na pódium, kde mi byla předána cena rektora ŠAVŠ. Za tento neskutečný pocit vděčím panu docentu Fábrymu, který mi vedl závěrečnou práci a dával cenné rady během zpracování tématu, a dále samozřejmě rodině a přátelům.“

Dalším oceněním byla pro absolventa Ing. Tomáše Smolíka účast rektora Škoda Auto Vysoké školy doc. Ing. Pavla Mertlíka, CSc. na předávání cen, kde mu osobně předal cenu rektora ŠAVŠ a také získané stipendium udělené vedením Škoda Auto Vysoké školy.

Naši studenti a absolventi letos ŠAVŠ velmi úspěšně reprezentují v národních i mezinárodních soutěžích o nejlepší absolventské práce, a to bakalářské i diplomové. Z každého takového úspěchu našeho absolventa máme samozřejmě velkou radost. Jednak nám to potvrzuje, že obsah a zaměření našich studijních programů je skutečně odborně i společensky relevantní, a že tedy svoji práci děláme dobře a rozvíjíme naše studijní programy správným směrem. A za druhé se samozřejmě těšíme a radujeme i z individuálního úspěchu každého studenta nebo absolventa – vždy jde o ty nejlepší, přemýšlivé a pracovité studenty, s nimiž je radost pracovat, a u nichž jsme si jisti, že najdou v profesním životě skvělé uplatnění. Takovým absolventem je i pan Ing. Tomáš Smolík,“ dodává rektor ŠAVŠ Pavel Mertlík.

Diplomová práce absolventa Tomáše Smolíka bude nyní zpracována do podoby odborného příspěvku, který bude prezentován na mezinárodní vědecké konferenci.

Tomas Smolik.jpg