Menu

Uznávaný odborník v oboru managementu kvality Jaroslav Nenadál hostem na ŠAVŠ

23.09.2021

ŠKODA AUTO Vysokou školu navštívil prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., uznávaný odborník v oboru managementu kvality a Ing. David Vykydal, Ph.D., manažer kvality Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

V rámci své návštěvy se Jaroslav Nenadál a David Vykydal setkali s vedením ŠKODA AUTO Vysoké školy. Společně s rektorem Pavlem Mertlíkem, prorektorem pro studijní záležitosti a řízení kvality Petrem Šulcem a Martinem Foltou z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality diskutovali aktuální otázky ve vysokoškolském vzdělávání v kontextu řízení a zabezpečování kvality výuky a možnosti další spolupráce s Katedrou managementu kvality VŠB-TU Ostrava se ŠKODA AUTO Vysokou školou.

Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. a Ing. David Vykydal, Ph.D. se v rámci své návštěvy společně s Ing. et Ing. Martinem Foltou, Ph.D., EUR ING také setkali s Ing. Mikulášem Koukolským z oddělení GQZ-Management systému kvality ve ŠKODA AUTO a.s. Prezentován a detailně diskutován byl současný stav projektu „Digitální podpora distanční formy výuky v předmětu Management kvality", na kterém se podílí Katedra managementu kvality VŠB - TU Ostrava, Katedra řízení výroby, logistiky a kvality ŠKODA AUTO Vysoké školy a oddělení GQZ ve ŠKODA AUTO a.s. Cílem setkání bylo si vyjasnit a odsouhlasit, jaké metody a přístupy digitalizace a praktické ukázky z automobilového prostředí budou v projektu podpory distanční výuky v oblasti managementu kvality použity a následně realizovány ve výuce.

Na závěr měla návštěva také možnost si prohlédnout výrobní linku montáže ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA ENYAQ iV.

Medailonky:

prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. je uznávaným odborník v oboru managementu kvality, vysokoškolský profesor a vědecký pracovník působící na katedře managementu kvality, kterou v roce 1992 spoluzaložil, a tím se zasloužil o vzdělávání v tomto oboru na vysokoškolské úrovni v České republice, je autorem nebo spoluautorem více jak 25 monografií a mnoha odborných článků, jako lektor dlouhodobě spolupracuje v rámci vzdělávacích programů orientovaných na problematiku rozvoje systémů managementu kvality s desítkami českých a slovenských organizací. V roce 2010 mu byla za jeho mimořádný přínos k rozvoji a aplikaci péče o kvalitu v ČR udělena Cena Anežky Žaludové.

Ing. David Vykydal, Ph.D. je manažer kvality Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a odborný asistent na Katedře managementu kvality, specializuje se na problematiku managementu kvality, vývoj a praktické uplatnění metod a nástrojů plánování a zlepšování kvality a uplatnění počítačové podpory v této oblasti.