Menu

Virtuální realita ve výuce na ŠAVŠ

27.04.2022

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy budou mít od zimního semestru 2022/2023 možnost do svého rozvrhu zařadit předmět virtuální realita. Základní znalost a orientace v prostředí virtuální a rozšířené reality je tedy dalším ze zásadních a vítaných benefitů, kterým budou absolventi ŠAVŠ vybaveni při svém budoucím uplatnění na trhu práce.

IMG-8909.jpg

Virtuální a rozšířená realita představují technologickou cestu budoucnosti. Tyto moderní technologie nacházejí stále větší uplatnění nejen v oblasti průmyslu, ale i dalších odvětvích. Zařazením předmětu do výuky na ŠAVŠ získají studenti všech studijním programů a specializací vhled do prostředí, které bude přirozenou součástí našich životů.

Ve výuce na ŠAVŠ bude předmět rozdělen do tří částí. S teorií se setkají studenti v první části složené z historie a obohacené o využití a omezení virtuální a rozšířené reality. Na část z historie naváže modelovací část, která bude založena na tvorbě vlastního tréninku v prostředí Ella Platform od firmy EDGECOM a.s. Třetí část bude zahrnovat především praxi a s ní spojený pobyt ve virtuálním prostředí, obohacený také o testování školních i vlastních tréninků.

„Studenti se s virtuální realitou a jejím využitím seznámí zpravidla v rámci technicky zaměřených předmětů. Seznámení proběhne pomocí vybraných virtuálních tréninkových systémů, které byly vyvinuty pro firmu ŠKODA AUTO a.s., a byly nám poskytnuty. Zde mají studenti možnost získat vlastní zkušenost s ovládáním technologie, ověřit si, jak tato technologie dokáže oslovit uživatele/zákazníka a vyzkoušet si jeden ze způsobu využití, což je např. zaškolení nových zaměstnanců nebo přeškolení nebo ověření postupů při zavádění nové technologie,“ uvádí Ing. František Starý, člen Katedry strojírenství a elektrotechniky.

ŠKODA AUTO Vysoká škola vnímá zařazení předmětu virtuální reality jako velký přínos pro budoucí  studenty. Tato novodobá technologie umožní studentům v konstrukčních předmětech lépe pochopit funkci složitějších mechanismů. Přínosem je rovněž pro vyučující, kterým se prostřednictvím této technologie podaří výrobní procesy lépe vysvětlit a přiblížit skutečné výrobě. Pomocí virtuální reality je například možné jednotlivé procesy průmyslové výroby zpomalit, přibližovat a zvětšovat konstrukční uzly či odstraňovat některé díly bez rizika zranění.

Právě u spolupráce s průmyslem je virtuální realita jedna z dalších oblastí, kde lze navázat spolupráci, prezentovat výsledky projektů a získávat praxi pro studenty školy.

Zavedení výuky virtuální reality na ŠKODA AUTO Vysoké škole bylo financováno za podpory firmy HOLLEN s.r.o. a společnosti EDGECOM a.s.

Technologie virtuální reality bude dostupná nejen studentům v rámci studijních předmětů či při tvorbě bakalářských a diplomových prací, ale také všem zaměstnancům školy pro podporu výuky, využívaná bude rovněž v rámci Dnů otevřených dveří, letních táborů pořádaných školou nebo například exkurzích pro uchazeče o studium na ŠAVŠ.

IMG_0960.JPG