Menu

Zaměstnanci ŠAVŠ společně plnili v předvánočním čase přání klientům Domova seniorů Mladá Boleslav

14.12.2021

V předvánočním čase plnili zaměstnanci ŠKODA AUTO Vysoké školy přání klientům Domova seniorů Mladá Boleslav. Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebylo možné dárky seniorům doručit a předat osobně. K předání tedy došlo na půdě ŠKODA AUTO Vysoké školy a prostřednictvím vedoucí sociálního úseku paní Marcely Šrajerové dárky doputovaly k obdarovaným klientům.

Myšlenkou projektu „Pojďme společně plnit přání“ bylo podpořit klienty, kteří od nikoho jiného dárky nečekají a potěšit i ostatní seniory. Mezi dárky tedy obdarovaní naleznou například dřevěné hlavolamy, skládačky a didaktické hry, při kterých senioři tráví svůj volný čas, vzdělávají se, soutěží a společně se baví. Dále seniory pod stromečkem potěší tematická DVD na přání o přírodě, vzdálených zemích, květinách a zvířatech, a v neposlední řadě věci každodenní potřeby jako jsou vlhčené ubrousky, kapesníky a další kosmetika.

 „Děkuji za velmi milé a vstřícné gesto zaměstnanců ŠKODA AUTO Vysoké školy vůči uživatelům Domu seniorů Mladá Boleslav. Dárky, které připravili, prosvětlí vánoční atmosféru, vzpomínky a potěší. Ne všichni uživatelé mají rodiny, natož funkční rodiny, a tak se snažíme společenskými akcemi a malými dárky zpříjemnit tento čas. Je krásné, že na ŠAVŠ mají potřebu a pochopení ke stáří, které skutečně není jednoduché. A radost v očích seniorské generace je největší odměnou za takové pochopení. Děkuji tedy ještě jednou, vážím si Vašeho přístupu a přeji Vám všem pohodové Vánoce, šťastný start do roku 2022, ale hlavně zdraví, dostatek sil a elánu,“ poděkovala svým jménem a jménem všech klientů ředitelka domova seniorů Světlana Kubíková, která také připojila své přání do nového roku pro všechny zaměstnance ŠAVŠ.

Regionální podporu neziskových organizací, vzdělávacích institucí a institucí pečujících dlouhodobě o všechny věkové kategorie vnímá vedení školy jako velmi důležitou.

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík dodává: „Velice nás těší, že jsme společně s kolegy mohli v předvánočním čase potěšit a snad i vykouzlit úsměv na tvářích seniorů. Pevně věřím, že letošní projekt nebyl poslední a v tomto duchu budeme pokračovat i v letech následujících. Seniorům bych rád za vedení školy i za všechny kolegy do dalších let popřál především pevné zdraví, hodně životního elánu a neutuchajícího optimismu.“

V letošním roce již podala ŠKODA AUTO Vysoká škola pomocnou ruku Azylovému domu R – mosty, kdy finanční částkou určenou na nákup školních potřeb podpořila malé klienty tohoto zařízení. Dále pak výtěžkem z akce ŠAVŠ Run 2021 podpořila škola Dobrovolnické centrum v Mladé Boleslavi, jehož cílem je podpora integrace cizinců na území města.

Kvestorka ŠAVŠ Sandra Lacinová vidí jako velmi důležité umět se zastavit, ohlédnout se a podat pomocnou ruku tam, kde je třeba. Zvláště s ohledem na dnešní dobu, kdy ani každodenní kontakt s blízkými není samozřejmostí, obzvláště pak v případě seniorů. K předvánočnímu projektu ŠAVŠ dodává: „Neumím si představit, jaké to je, a jak se člověk cítí, když je zcela sám, bez příbuzných, přátel, bez kontaktu s okolním světem. V rámci projektu „Pojďme společně pomáhat“ jsme chtěli s kolegy kromě dárků také realizovat tematické přednášky, setkávání a diskuse se seniory. Vzhledem k situaci jsme od návštěv byli nuceni upustit a nyní čekáme, až bude lépe a do domova seniorů se podíváme osobně, zpestříme klientům všední dny naší přítomností, optimismem, smíchem a dobrou náladou, o kterou u nás není nikdy nouze.“

IMG_3485.jpeg
IMG_3489.jpeg