Projekt JEUL pokračuje!

Ve dnech 10. - 17. 1. 2020 se konalo v prostorách ŠAVŠ Výroční zasedání projektu Erasmus+ Joint Enterprise University Learning (JEUL) a dále Workshop on Embedding the Results of the Enterprise Survey and Feedback from Student Placements |ŠKODA AUTO Vysoká škola

Ve dnech 10. - 17. 1. 2020 se konalo v prostorách ŠAVŠ Výroční zasedání projektu Erasmus+ Joint Enterprise University Learning (JEUL) a dále Workshop on Embedding the Results of the Enterprise Survey and Feedback from Student Placements |ŠKODA AUTO Vysoká škola

30. 1. 2020

Výročního zasedání projektu JEUL se zúčastnili zástupci všech evropských partnerských univerzit, tj. kromě hostitelské ŠAVŠ University of Siena, University of Vilnius, University of Kent a zástupci partnerských škol z Vietnamu a Číny, tedy Banking University Ho Chi Minh City, University of Economics Ho Chi Minh City, Nanjing university of Aeronautics and Astronautics a Jiangnan University.

Jednání se zaměřilo na vyhodnocení postupu řešení v jednotlivých oblastech projektu a plánování dalších aktivit tak, aby nově přistoupivší Jiangnan University (náhradou za Nankai University) mohla splnit všechny úkoly, které se od asijských partner očekává. Koordinátor projektu ze Sieny požádal Evropskou komisi o prodloužení řešení projektu o jeden rok, na výsledek žádosti zatím čekáme.

Na dvoudenní zasedání navázal pětidenní workshop, během něhož lektoři ze ŠAVŠ a ŠKODA AUTO předávali zástupcům asijských univerzit své zkušenosti s přihlédnutím k závěrům z průzkumu mezi asijskými a vietnamskými podniky a rovněž k závěrům studentské ankety na asijských vysokých školách o poznatcích z absolvované praxe ve vybraných podnicích. V závěru týdne zástupci partnerů zapracovali nově nabyté poznatky do osnov vybraných předmětů, které na domovských univerzitách vyučují.