Psychologické poradenství

Pro případ naléhavé potřeby řešit aktuální osobní problémy či krize nabízí Katedra řízení lidských zdrojů psychologické konzultace, a to všem studentům i zaměstnancům školy po dobu zrušení přímé výuky na ŠAVŠ.

Postup je jednoduchý:

  • kontaktujte na e-mail: ingrid.matouskova@savs.cz; karel.pavlica@savs.cz; lektory s žádostí o konzultaci
  • ti Vám podle svých aktuálních časových možností navrhnou čas telefonického rozhovoru, který si vzájemně potvrdíte opět přes e-mail
  • v dohodnutém čase se spojíte s lektorem, kterého jste si sami vybrali (oba dva jsou profesionální psychologové)

 

Telefonní čísla:

Ingrid Matoušková: 730 803 166

Karel Pavlica: 730 803 168