Menu

Chci studovat v zahraničí

Chceš studovat v zahraničí, ale nemůžeš se rozhodnout, kterou partnerskou vysokou školu zvolit? Podívej se na příběhy studentů, kteří již zahraniční studijní pobyt absolvovali nebo kontaktuj zahraniční oddělení a získej více informací.

Zahraniční studijní pobyt v rámci programu Erasmus +

buddy_20.4.2021-7.jpg

Podmínky pro přijetí

  1. Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být nejméně ve 3. semestru bakalářského studijního programu
  2. Délka plánované mobility je 3 až 12 měsíců

Splňuješ požadavky? Neváhej a přihlas se!

Pro přihlášení pošli přihlášku přes kontaktní centrum v AIS.

Vždy se přihlašuj alespoň dva semestry dopředu.

  Každý student si může vybrat destinaci pro svůj studijní pobyt, dle svých preferencí.  

Mrkni na mapu našich partnerských vysokých škol.

  Chtěl/a bych jet studovat v zahraničí a ještě po úspěšném absolvování studia získat druhý titul.

Více informací zde.


Vyjíždím!

Aby Tvé zahraniční dobrodružství mohlo začít, postupuj následovně:

1. Nominace

Na základě přihlášek v Kontaktním centru v AIS budou studenti nominováni na zahraniční vysokou školu dle jimi stanovených priorit. Upozorňujeme, že některé školy mohou přijmout pouze omezený počet studentů. Informace o nominacích je vždy předem komunikována se studentem.

Termíny pro zasílání nominací se u jednotlivých škol liší. Nominace většinou probíhají 3 až 5 měsíců v předstihu.

2. Závazná přihláška

Po nominaci je student kontaktován přijímající institucí a vyzván k tomu, aby vyplnil přihlašovací formulář a zaslal požadované dokumenty, kterými jsou zpravidla kopie občanského průkazu, výpis studijních výsledků (Transcript of Records), doklad o jazykové znalosti, atd.

3. Online Language Support - momentálně neaktivní

Každý účastník programu Erasmus+ si vyplní online jazykový test a zašle výsledek (printscreen či pdf soubor) Zahraničnímu oddělení.

Pozvánka

Tutoriál

4. Learning Agreement

Škoda Auto Vysoká škola je plně zapojena do výzvy "Erasmus without paper". Vyplnění a správa Learning Agreemetu pro zahraniční studijní pobyt proto probíhá v aplikaci Online Learning Agreement. Návod na použití této aplikace je ke stažení níže.

5. Pojištění

Studenti si musí sjednat cestovní pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí. Na zahraniční oddělení je třeba doložit informaci o sjednaném pojištění včetně jeho podmínek.

6. Bankovní údaje

Pro výplatu finančního stipendia pro zahraniční mobilitu je třeba zaslat na zahraniční oddělení číslo bankovního účtu, na který má být stipendium zasláno.

Upozorňujeme, že platba je vyplácena v EUR.

Formát údajů: IBAN, BIC/SWIFT, název banky, majitel účtu.

7. Účastnická smlouva

Účastnickou smlouvu může student podepsat po splnění následujících kroků:

  1.  Learning Agreement podepsaný všemi stranami
  2. Zaslaná kopie pojištění na zahraniční oddělení
  3. Zaslané bankovní údaje pro vyplacení stipendia

Krátkodobé vzdělávací programy

Studenti přihlášení do těchto programů musí fyzicky absolvovat program v délce 5 až 30 dnů a zároveň absolvovat povinnou virtuální složku programu, která usnadňuje výměnu a týmovou činnost v oblasti společného online vzdělávání. Za účast na kombinovaném intenzivním programu student obdrží alespoň 3 ECTS.

Nabídky takových programů jsou pravidelně zveřejňovány na vývěsce v AIS. Student kontaktuje Zahraniční oddělení a následně se hlásí přímo na daný program.

Kroky ke splnění výjezdu a přiznání finanční podpory:

Vyplnění online jazykového testu MOMENTÁLNĚ NEAKTIVNÍ Podepsaný Online Learning Agreement Sjednané pojištění Potvrzené Bankovní údaje Podepsaná Účastnická smlouva