Kurzy v oblasti

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro jednotlivce i firmy. Firemní kurzy pak připravíme přesně na míru podle požadavků a potřeb jednotlivých společností a jejich zaměstnanců.

V oblasti marketingu a managementu se kurzy zaměřují především na projektový management. Účastníci se mohou dozvědět například, jaké jsou základní podmínky řízení projektu, nebo s nimi lektor bod po bodu připraví cestu k úspěšné realizaci jejich projektu.

 

Základní předpoklady úspěšného řízení projektu

Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.

Rozsah:: 4 hodiny

Cena: 2 479 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Prevužňáková (tereza.prevuznakova@savs.cz)

Popis kurzu

Tento kurz je určen všem zájemcům o projektové řízení. Během 4 hodin se seznámíte s Best practice metodik a nástrojů používaných v projektovém řízení. Na konkrétním příkladu projdete celý životní cyklus vybraného projektu tak, abyste získané poznatky mohli co nejdříve přenést do své praxe.

Metodické standardy projektového řízení

Garant/Lektor: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D.

Rozsah: 15 hodin

Cena: 9 100 Kč bez DPH - platí pro otevřený kurz

Termín: Kurz se otevírá na základě zájmu

 

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Prevužňáková (tereza.prevuznakova@savs.cz)

Popis kurzu

Tento kurz je určen profesionálním manažerům projektů, kteří mají zkušenosti s řízením projektů a chtějí je porovnat s obecnými standardy projektového řízení. Osnova kurzu je postavena na klíčových znalostních oblastech standardu Project Management Institute a slouží jako součást přípravy na složení certifikace Project Management Professional. Případně je možné na bází diskutovaných oblastí vybudovat projektovou metodiku organizace. V rámci každého z bloků je věnován prostor pro diskusi a praktické příklady.

 

 

Cesta k úspěšné realizaci projektů

Garant/Lektor: Ivor Krátký, PhDr., PMP

Rozsah: 17 hodin

Kurz je realizován pouze jako vnitropodnikový, cena a termín jsou stanoveny individuálně.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Prevužňáková (tereza.prevuznakova@savs.cz)

Popis kurzu

Dvoudenní program je zaměřen zejména (ne však pouze!) na osobnost vedoucího projektového týmu (Project Team Leader), jehož kvality a míra zapojení v projektu představují de facto nejklíčovější moment, podmiňující úspěšnou realizaci projektu jakéhokoliv typu. Pozornost je dále věnována identifikaci obvyklých příčin v pozadí neúspěchů, a samozřejmě i aspektům a podmínkám, které dosahování žádoucích cílů v rozhodující míře podmiňují.

 

 

Objednání a platba

Závaznou objednávku příslušné vzdělávací akce lze provést pouze písemně zasláním podepsané objednávky elektronicky (scan) na adresu czv@savs.cz nebo na adresu ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav.

Po obdržení závazné objednávky bude objednateli a účastníkům zasláno potvrzení o rezervaci místa. Současně bude objednateli zaslána zálohová faktura.

Zálohová faktura je u jedno-, či vícedenních kurzů splatná nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu. U studia jednotlivých předmětů je splatnost zálohové faktury před začátkem výuky. Účastník musí prokázat její zaplacení bankovním výpisem nejpozději v den začátku výuky. Nejpozději týden před začátkem vzdělávací akce obdrží účastníci podrobné informace k jejímu konání.

ŠKODA AUTO Vysoká škola si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit nebo přesunout datum konání z důvodů, které nemůže ovlivnit (náhlé onemocnění lektora, přerušení dodávky proudu, zásah vyšší moci). V případě zrušení akce bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka. O konání kurzu je rozhodováno 2 týdny před jeho začátkem. Pokud se do této doby na kurz nepřihlásí minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a všem objednatelům budou vráceny zaplacené zálohy, případně jim bude navržen jiný termín kurzu.

KONTAKT

Mgr. Tereza Prevužňáková