Menu

JEUL Capacity Building seminář v Sieně za účasti ŠKODA AUTO Vysoké školy

Zkušenosti a zavedený program povinných a nepovinných praktických stáží na ŠKODA AUTO Vysoké škole prezentovala v rámci semináři Capacity Building Barbora Bukovanová ze Zahraničního oddělení ŠAVŠ.

Barbora Bukovanová se jako zástupce Zahraničního oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy účastnila semináře Capacity Building, který se konal 21. prosince 2020 na univerzitě v Seině, kde prezentovala zkušenosti a zavedený program povinných a nepovinných praktických stáží na ŠKODA AUTO Vysoké škole. Prezentace představila způsob, jakým se studenti na praxe přihlašují, jaké nároky musí splnit, aby jim byla stáž uznána jako povinná v rámci jejich bakalářského studia a jaké jsou nabízené možnosti pro studenty navazujících magisterských programů. Studenti mohou vybírat z široké nabídky domácích i zahraničních partnerů, případně mohou zapojit vlastní síly a nalézt pracovní uplatnění sami.